Zoznam žiadateľov schválených pre pridelenie dotácie v POD 2013

Prijímatelia dotácií budú v najbližších dňoch zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia informovaní o ďalšom postupe e-mailom. Podrobné informácie o ďalšom postupe nájdete tu.

Por. č.  
Žiadateľ
Okres
Kraj
Char.
pož.
Predmet požiadavky
Schválená dotácia (€)
Stiahni
1
Bacúrov
Zvolen
BB
C8
Projektová dokumentácia na opatrenia mimo  vodného toku
5.000,00
Rozhodnutie
2
Baďan
Banská Štiavnica
BB
C9
Rekonštrukcia - Náučný chodník  "Po stopách predkov"
3.500,00
Rozhodnutie
3
Bíňovce
Trnava
TT
C8
Architektonicko - urbanistická štúdia revitalizácie zóny "pri kostole" - vytvorenie plochy, určenej na oddych, relax,a výchovu.
4.200,00
Rozhodnutie
4
Bitarová
Žilina
ZA
C8
Krajinnoekologický plán obce Bitarová
4.750,00
Rozhodnutie
5
Brezovica
Sabinov
PO
C9
Brezovica - stavebné úpravy verejných priestorov a doplnenie drobnej architektúry
5.000,00
Rozhodnutie
6
Brieštie
Turčianske Teplice
ZA
CP
Cyklonáučný chodník s prvkami drobnej architektúry
3.760,00
Rozhodnutie
7
Brvnište
Považská Bystrica
TN
C8
Krajinnoekologický plán obce  Brvnište
5.000,00
Rozhodnutie
8
Buková
Trnava
TT
C8
Architektonicko - urbanistická štúdia obnovy obce Buková
Zóna A - centrálna časť /oproti OU/
 Zóna B - kameňolom
4.100,00
Rozhodnutie
9
Buzitka
Lučenec
BB
CP
Zelená obecná telocvičňa
5.000,00
Rozhodnutie
10
Čečehov
Michalovce
KE
CP
Úprava verejných priestranstiev - obecný cintorín
4.754,60
Rozhodnutie
11
Červený Hrádok
Zlaté Moravce
NR
C8
Projekt rehabilitácie parku pri Základnej škole s materskou školou v Červenom Hrádku a jeho využitia pre environmentálnu výchovu a voľnočasové aktivity detí
5.000,00
Rozhodnutie
12
Čičmany
Žilina
ZA
C9
Oprava prechodných drevených  lávok v centre obce Čičmany cez rieku Rajčianku
5.000,00
Rozhodnutie
13
Čižatice
Košice - okolie
KE
CP
Vytvorenie oddychových zón pri miestnych turistických cieľoch
5.000,00
Rozhodnutie
14
Dlhá nad Oravou
Dolný Kubín
ZA
C9
Kaplnka pri lipách
5.000,00
Rozhodnutie
15
Dolný Kalník
Martin
ZA
C9
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dolný Kalník – Dvor zábavy a oddychu
5.000,00
Rozhodnutie
16
Dolný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
ZA
C9
Revitalizácia verejného priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
5.000,00
Rozhodnutie
17
Dubové
Turčianske Teplice
ZA
C9
Sadovnícko - architektonické riešenie centra obce Dubové
5.000,00
Rozhodnutie
18
Dúbrava
Levoča
PO
CP
Športovo oddychová zóna, vodná zdrž -Dúbrava
4.000,00
Rozhodnutie
19
Farná
Levice
NR
C8
"Park pri potoku"-oddychovo relaxačná zóna s náučno poznávacou funkciou.
I. etapa spracovanie architektonicko - urbanistickej štúdie
4.500,00
Rozhodnutie
20
Fričkovce
Bardejov
PO
C9
Estetizácia verejných priestranstiev a revitalizácia zelene. Miestny park obce Fričkovce.
5.000,00
Rozhodnutie
21
Hervartov
Bardejov
PO
C10
Kostolík v Hervartove - 5 rokov v UNESCO - všetky latinské nápisy - SK, D, GB, PL
5.000,00
Rozhodnutie
22
Hlinné
Vranov nad Topľou
PO
C9
Sadové úpravy vstupného parčíka v obci Hlinné
5.000,00
Rozhodnutie
23
Horné Pršany
Banská Bystrica
BB
C9
Rekonštrukcia zvonice a úprava jej okolia v obci Horné Pršany
5.000,00
Rozhodnutie
24
Horný Tisovník
Detva
BB
C9
Záchrana a sprístupnenie bohato tvarovaných a zdobených ľudových náhrobníkov na cintoríne v Dolnom Tisovníku
5.000,00
Rozhodnutie
25
Hrhov
Rožňava
KE
C10
750 Hrhov -  na 3 hrady i do 3 jaskýň
5.000,00
Rozhodnutie
26
Hromoš
Stará Ľubovňa
PO
C9
Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši
5.000,00
Rozhodnutie
27
Husák
Sobrance
KE
C9
Žiadosť o finančnú  podporu  pri realizácií projektu "Oddychová zóna obce spolu s ilumináciou kameňolomu "
5.000,00
Rozhodnutie
28
Jablonka
Myjava
TN
C8
Architektonicko - urbanistická štúdia - riešenie oddychovo relaxačnej zóny, parkových úprav v okolí novovybudovaného bytového komplexu -" Park okolo starej školy"
4.726,00
Rozhodnutie
29
Jamník
Spišská Nová Ves
KE
C9
Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník
5.000,00
Rozhodnutie
30
Jastrabie pri Michalovciach
Michalovce
KE
C9
Verejný priestor "Altánok za starou školou"
5.000,00
Rozhodnutie
31
Jenkovce
Sobrance
KE
CP
Jenkovský chotár pri Schengenskej hranici a budúcej diaľnici
1. krajinnoekologický plán katastra obce, vrátane návrhu protipovodňových opatrení v rizikovom území povodia rieky Uh (zvýšenie informovanosti o prevencii záplav)
2. propagácia mimoriadnych kultúrno-historických a prírodných hodnôt obce a okolia (informačné dvojjazyčné bulletiny a tabule – o NKP v obci a o lokalitách UNESCO v okolí obce)
5.000,00
Rozhodnutie
32
Kladzany
Vranov nad Topľou
PO
C9
Revitalizácia a obnova sídelnej zelene v centre obce
3.800,00
Rozhodnutie
33
Klčov
Levoča
PO
C8
Revitalizácia centrálnej zóny obce Klčov
4.260,00
Rozhodnutie
34
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Detva
BB
C9
Vojdite do dediny
 -  zhotovenie 3 replík mobilných skladačiek ľudovej architektúry -  ľudových domov z Podpoľania (pre prezentačno-výchovné účely) 
- uskutočnenie požiadavky v zmysle doloženej spracovanej projektovej dokumentácie
2.799,40
Rozhodnutie
35
Kravany nad Dunajom
Komárno
NR
C9
Revitalizácia verejnej zelene v obci Kravany nad Dunajom
4.080,00
Rozhodnutie
36
Krivany
Sabinov
PO
C9
Regenerácia športovo-oddychovej zóny v obci Krivany
5.000,00
Rozhodnutie
37
Malý Kamenec
Trebišov
KE
C9
Centrum obce ako oddychová zóna - centrum pre mládež
4.500,00
Rozhodnutie
38
Matiašovce
Kežmarok
PO
CP
Zachovanie prirodzenej goralskej architektúry pre zdravý a bezpečný život v obci Matiašovce
5.000,00
Rozhodnutie
39
Muránska Dlhá Lúka
Revúca
BB
C9
Oddychová zóna obce Muránska Dlhá Lúka - etapa I.  - Koliba
5.000,00
Rozhodnutie
40
Naháč
Trnava
TT
C8
Urbanisticko - architektonická štúdia náučno - vzdelávacieho chodníka smer: Pamätný dom J. Fándlyho - Kláštor Katarínka
4.100,00
Rozhodnutie
41
Nižná Polianka
Bardejov
PO
C8
Revitalizácia centrálnej zóny obce Nižná Polianka - projektová dokumentácia
4.500,00
Rozhodnutie
42
Nižný Skálnik
Rimavská Sobota
BB
C9
Náučný chodník Po stopách Maginhradu - Zastavenie č.6 a č.11
5.000,00
Rozhodnutie
43
Odorín
Spišská Nová Ves
KE
C9
Obecný úrad - Ohnisko - súčasť oddychovej zóny pri Odorici
5.000,00
Rozhodnutie
44
Podhradík
Prešov
PO
C8
Revitalizácia priestorov a kompostovisko v obci Podhradík - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
5.000,00
Rozhodnutie
45
Podzámčok
Zvolen
BB
CP
Podzámčok - pri studni - úprava centra obce
5.000,00
Rozhodnutie
46
Pohronský Ruskov
Levice
NR
C8
Architektonicko - urbanistická štúdia, oddychovo - relaxačnej zóny " Spoznajme prírodu pri Hrone"
4.570,00
Rozhodnutie
47
Poluvsie
Prievidza
TN
CP
Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce
5.000,00
Rozhodnutie
48
Poruba
Prievidza
TN
C9
Úprava a revitalizácia centra obce Poruba - Námestie sv. Mikuláša - 2. etapa
5.000,00
Rozhodnutie
49
Priepasné
Myjava
TN
C8
Vytvorenie areálu pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
4.000,00
Rozhodnutie
50
Prochot
Žiar nad Hronom
BB
C9
Prístrešok s chodníkom pre oddychové aktivity
3.600,00
Rozhodnutie
51
Radimov
Skalica
TT
C9
Úprava priestranstva okolo Domu smútku Radimov
5.000,00
Rozhodnutie
52
Rakovo
Martin
ZA
C9
Obnova a tvorba verejného priestranstva v obci Rakovo
3.500,00
Rozhodnutie
53
Ražňany
Sabinov
PO
C9
Obecné kompostovisko do 10 t Ražňany
5.000,00
Rozhodnutie
54
Sebechleby
Krupina
BB
CP
Vybudovanie oddychového a edukačného parku "Učíme sa hrou"
5.000,00
Rozhodnutie
55
Soboš
Svidník
PO
C8
Prieskum environmentálnej záťaže a štúdia uskutočniteľnosti sanácie - opustený sklad pesticídov v obci Soboš
5.000,00
Rozhodnutie
56
Stebnícka Huta
Bardejov
PO
C9
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
5.000,00
Rozhodnutie
57
Stročín
Svidník
PO
C8
Projektová dokumentácia rekultivácie skládky TKO
5.000,00
Rozhodnutie
58
Tibava
Sobrance
KE
C8
"Tibava - vinohradnícka obec s grófskym parkom" - KEP vinohradníckej obce Tibava a UŠ revitalizácie bývalého grófskeho parku s jazierkom
5.000,00
Rozhodnutie
59
Trstín
Trnava
TT
C9
"Lesná železnica grófa Pálfyho": vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny "Jarky"
5.000,00
Rozhodnutie
60
Vlková
Kežmarok
PO
C8
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu historického parku v obci Vlková
5.000,00
Rozhodnutie
61
Vyšný Kručov
Bardejov
PO
C9
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
5.000,00
Rozhodnutie
62
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Žarnovica
BB
CP
Budovanie cyklotrás v rámci Združenia obcí Kľakovskej doliny
8.000,00
Rozhodnutie
63
Zvončín
Trnava
TT
C9
Vybudovanie biocentra na verejnom priestranstve
5.000,00
Rozhodnutie