Zoznam žiadateľov schválených pre pridelenie dotácie v POD 2014 Zelená dedina

Prijímatelia dotácií budú v najbližších dňoch zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia informovaní o ďalšom postupe e-mailom. Podrobné informácie o ďalšom postupe nájdete tu.

P.č.
Žiadateľ
Okres
Kraj
Predmet požiadavky
Požiadavka (€)
Schválená
dotácia
(€)
Rozhodnutie
1
Alekšince
Nitra
NR
Hydromelioračné sadové úpravy svahu nad chodníkom a komunikáciou v obci Alekšince
5 000,00
5 000,00
 Rozhodnutie
2
Bošáca
Nové Mesto nad Váhom
TN
Vybudovanie ovocného sadu tradičných regionálnych odrôd
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
3
Brekov
Humenné
PO
Revitalizácia zelene v obci Brekov
4 746,00
4 746,00
Rozhodnutie
4
Bzenica
Žiar nad Hronom
BB
Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev obce Bzenica
4 749,99
4 749,99
Rozhodnutie
5
Čalovec
Komárno
NR
Manažmentové opatrenia na elimináciu expanzie introdukovaných inváznych rastlín v k.ú. Čalovec
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
6
Čečehov
Michalovce
KE
Obec Čečehov bez čiernej skládky
4 748,10
4 748,10
Rozhodnutie
7
Červenica
Prešov
PO
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu z rómskej osady obce Červenica
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
8
Čižatice
Košice - okolie
KE
Odpadky natrvalo preč z prírody
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
9
Devičany
Levice
NR
Premena verejnej zelene v obci Devičany
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
10
Dolné Lefantovce
Nitra
NR
Výsadba zelene v obci za účelom skrášlenia a zlepšenia úrovne životného prostredia
4 260,00
4 260,00
Rozhodnutie
11
Dolný Lopašov
Piešťany
TT
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v katastri obce Dolný Lopašov
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
12
Dravce
Levoča
PO
Zelené verejné priestranstvá
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
13
Dubové
Zvolen
BB
Sadové úpravy - cintorín
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
14
Fričkovce
Bardejov
PO
Odstránenie nelegálnej skládky v k.ú. obce Fričkovce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
15
Horné Zelenice
Hlohovec
TT
Odborné ošetrenie stromov v parku v Horných Zeleniciach
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
16
Hriadky
Trebišov
KE
Športovo - rekreačný areál, výsadba zelene v obci Hriadky
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
17
Hronsek
Banská Bystrica
BB
Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov obce Hronsek
4 500,00
4 500,00
Rozhodnutie
18
Huncovce
Kežmarok
PO
Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci Huncovce
4 500,00
4 500,00
Rozhodnutie
19
Jarovnice
Sabinov
PO
"Jarovnice verejná zeleň - sadové úpravy"
4 835,21
4 835,21
Rozhodnutie
20
Kalša
Košice - okolie
KE
Úprava priestoru pred domom smútku v obci Kalša
4 743,67
4 743,67
Rozhodnutie
21
Kečkovce
Svidník
PO
Revitalizácia nevyužitej plochy pri vstupe do obce Kečkovce
4 500,00
4 500,00
Rozhodnutie
22
Kolačno
Partizánske
TN
Obnova parku v obci Kolačno
5 000,00
2 000,00
Rozhodnutie
23
Komoča
Nové Zámky
NR
Obnova centrálneho parku v Komoči
4 748,84
4 748,84
Rozhodnutie
24
Kráľová nad Váhom
Šaľa
NR
Ošetrenie existujúcich drevín - platanov javorolistých  
2 994,00
2 994,00
Rozhodnutie
25
Kravany nad Dunajom
Komárno
NR
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v centrálnej zóne obce v časti Barina
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
26
Krivany
Sabinov
PO
Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
27
Lovča
Žiar nad Hronom
BB
Obnova izolačnej zelene v katastrálnom území obce Lovča
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
28
Malá Čierna
Žilina
ZA
Výsadba zelene pri multifunkčnom a detskom ihrisku
4 665,00
4 665,00
Rozhodnutie
29
Malé Dvorníky
Dunajská Streda
TT
Zriadenie biokoridoru v blízkosti novej obytnej zóny obce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
30
Miezgovce
Bánovce nad Bebravou
TN
Sanácia nelegálnych skládok odpadu a následné opatrenia
4 000,00
4 000,00
Rozhodnutie
31
Nižný Hrušov
Vranov nad Topľou
PO
Revitalizácia gaštanového parku
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
32
Ostrá Lúka
Zvolen
BB
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Ostrá Lúka
3 850,00
3 850,00
Rozhodnutie
33
Pečovská Nová Ves
Sabinov
PO
Rozšírenie výsadby ochranno-izolačného pásu zelene medzi cestou I. triedy a obytnými domami formou obecného parku
4 797,06
4 797,06
Rozhodnutie
34
Pruské
Ilava
TN
O KOZE - o Koplexnej Obnove Zelene v Exteriéri v Pruskom     
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
35
Rakúsy
Kežmarok
PO
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Rakúsy
4 900,00
4 900,00
Rozhodnutie
36
Rišňovce
Nitra
NR
Obec Rišňovce – Zelená ulica
4 897,95
4 897,95
Rozhodnutie
37
Rudina
Kysucké Nové Mesto
ZA
Chráňte si a vážme minulosť našej obce
5 000,00
3 300,00
Rozhodnutie
38
Slančík
Košice - okolie
KE
Sadové úpravy pre vybrané priestory v obci Slančík
4 700,00
4 700,00
Rozhodnutie
39
Slanec
Košice - okolie
KE
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu pod hradom Slanec
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
40
Slivník
Trebišov
KE
Obecný dvor Slivník - revitalizácia zelene
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
41
Spišský Štiavnik
Poprad
PO
Odstránenie nelegálnych skládok v rómskej osade a jej blízkosti
4 905,00
4 905,00
Rozhodnutie
42
Svätuše
Trebišov
KE
Revitalizácia zeleného parku - obec Svätuše
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
43
Šalgočka
Galanta
TT
Riešenie poľných ciest a plôch zelene nad obcou Šalgočka v časti "Vinohrady"
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
44
Šarovce
Levice
NR
Urobíme zo Šaroviec zelenú oázu
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
45
Špania Dolina
Banská Bystrica
BB
Ozdravenie nelesnej drevinovej vegetácie
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
46
Štitáre
Nitra
NR
Revitalizácia centrálnej zóny v Štitároch
4 988,26
4 988,26
Rozhodnutie
47
Tehla
Levice
NR
Revitalizácia vidieckeho dvora v obci Tehla  - Voňavá bylinková záhrada
4 700,00
4 700,00
Rozhodnutie
48
Uhrovec
Bánovce nad Bebravou
TN
Trvalkový záhon - náučný chodník pri Základnej škole s materskou školou v Uhrovci
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
49
Valča
Martin
ZA
Výsadba a úprava zelene verejných priestorov - okolie obecného úradu, materskej školy a kultúrneho domu
3 000,00
3 000,00
Rozhodnutie
50
Varín
Žilina
ZA
Farebné prekvapenie vo Varíne - skvalitnenie verejných priestranstiev v obci
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
51
Veľká Lomnica
Kežmarok
PO
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v rómskej osade Veľká Lomnica
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
52
Veľké Chlievany
Bánovce nad Bebravou
TN
Dedina ožíva - tvorba zeleného námestia
5 014,10
5 000,00
Rozhodnutie
53
Veľké Turovce
Levice
NR
Odstránenie divokej skládky odpadu na brehu potoka Krupinica v obci Veľké Turovce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
54
Veľké Zálužie
Nitra
NR
Sadovnícke úpravy centrálneho priestoru obce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
55
Veľký Ďur
Levice
NR
Zlepšenie kvality vidieckeho životného prostredia v obci Veľký Ďur realizáciou výsadby verejnej zelene
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
56
Veľký Kamenec
Trebišov
KE
Pre krajšie životné prostredie
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
57
Vernár
Poprad
PO
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v priestore bývalého dolomitového lomu v katastrálnom území obce Vernár a zvýšenie informovanosti o potrebe ochrany hodnotných prírodných území
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
58
Vítkovce
Spišská Nová Ves
KE
Realizácia protieróznej a protipovodňovej výsadby na brehoch toku Lodiny v centre obce
3 420,00
3 420,00
Rozhodnutie
59
Voľa
Michalovce
KE
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v obci Voľa
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
60
Zemianska Olča
Komárno
NR
Obnova ovocných alejí v katastri obce Zemianska Olča
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
61
Zlatníky
Bánovce nad Bebravou
TN
Regenerácia centrálnej časti - sadové úpravy
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
62
Žehňa
Prešov
PO
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v obci Žehňa
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
63
Žemliare
Levice
NR
Výsadba zelene pri obecnom úrade obce Žemliare
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie

S P O L U 

296 449,08