Zoznam žiadateľov schválených pre pridelenie dotácie v POD 2014

Prijímatelia dotácií budú v najbližších dňoch zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia informovaní o ďalšom postupe e-mailom. Podrobné informácie o ďalšom postupe nájdete tu.

P. č.

 

Žiadateľ
Okres
Kraj
Predmet požiadavky
Požiadavka (€)
Schválená dotácia (€)
Rozhodnutie
1
Baďan
Banská Štiavnica
BB
Úprava verejného priestranstva "Vyznanie generáciám"
4 989,00
4 989,00
Rozhodnutie
2
Bánovce nad Ondavou
Michalovce
KE
Úprava vstupnej časti DS
4 977,37
4 977,37
Rozhodnutie
3
Beňadovo
Námestovo
ZA
Turistický prístrešok so stolom, lavičkami a ohniskom - oddychová zóna
4 912,00
4 912,00
Rozhodnutie
4
Bojná
Topoľčany
NR
"Obnova verejného priestranstva a parku sv. Jána de La Salle"
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
5
Dobrá Niva
Zvolen
BB
"Revitalizácia vstupu do pamiatkovej zóny v obci Dobrá Niva" - 2.etapa
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
6
Dražkovce
Martin
ZA
Revitalizácia detského ihriska pri MŠ Dražkovce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
7
Dulovce
Komárno
NR
Vybudovane chodníka
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
8
Ďurčiná
Žilina
ZA
"Bez obáv do školy - vybudovanie chodníka pre peších"
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
9
Dvorianky
Trebišov
KE
Návrh alejovej zelene s prepojením na novovytvorený priestor pred kostolom v obci Dvorianky
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
10
Hermanovce nad Topľou
Vranov nad Topľou
PO
Náučný chodník Telekia
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
11
Hladovka
Tvrdošín
ZA
Oddychová zóna - centrum obce Hladovka
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
12
Hosťovce
Zlaté Moravce
NR
Revitalizácia parku
4 445,00
4 445,00
Rozhodnutie
13
Hudcovce
Humenné
PO
Obnova centrálneho priestoru obce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
14
Chtelnica
Piešťany
TT
Revitalizácia parku pri kaštieli, obnova mikrozóny
s fontánou.
 Architektonicko-urbanistická štúdia
4 864,00
4 864,00
Rozhodnutie
15
Chvojnica
Myjava
TN
Projekt "Pekná Chvojnica" - obnova centra obce-zeleň-drobná architektúra-parkové úpravy-chodníky pre peších-zóna pre deti-zóna pre oddych a relax dospelých, zóna reprezentujúca naše tradičné hodnoty
4 275,00
4 275,00
Rozhodnutie
16
Jamník
Spišská Nová Ves
KE
Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník - II. etapa, detské ihrisko
4 000,00
4 000,00
Rozhodnutie
17
Kľače
Žilina
ZA
Revitalizácia verejného priestranstva pri Obecnom úrade - Kľače
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
18
Klokočov
Michalovce
KE
Revitalizácia verejných priestranstiev, obnova športových ihrísk a oddychových zón
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
19
Kobyly
Bardejov
PO
Revitalizácia parku pri kostole v obci Kobyly
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
20
Kojšov
Gelnica
KE
Úprava a revitalizácia verejného priestranstva v okolí miestneho cintorína
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
21
Košický Klečenov
Košice - okolie
KE
Revitalizácia detského ihriska - vytvorenie oddychovej zóny
5 000,00
4 750,00
Rozhodnutie
22
Králiky
Banská Bystrica
BB
Revitalizácia verejného priestranstva pre zlepšenie životného prostredia v obci
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
23
Látky
Detva
BB
"Modernizácia a revitalizácia verejného priestranstva v rekreačnej zóne obce Látky, časť Prašivá"
4 753,79
4 753,79
Rozhodnutie
24
Liptovská Teplička
Poprad
PO
Park Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu
1 793,00
1 793,00
Rozhodnutie
25
Lúka
Nové Mesto nad Váhom
TN
Čo skrýva babičkina povala...
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
26
Makov
Čadca
ZA
Ručné lisy plastov pre domácnosti v Makove
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
27
Malý Lapáš
Nitra
NR
Obnova verejných priestranstiev - nová oddychová zóna v obci Malý Lapáš
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
28
Nitrica
Prievidza
TN
Vybudovanie historicko - prírodovedného turistického náučného chodníka
4 890,00
4 890,00
Rozhodnutie
29
Nižná Voľa
Bardejov
PO
Propagácia vidieckej krajiny a jej zdravého životného prostriedia
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
30
Oravská Lesná
Námestovo
ZA
Oddychová zóna pre deti
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
31
Plavnica
Stará Ľubovňa
PO
Zrevitalizovanie oddychovej zóny v obci Plavnica
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
32
Podbiel
Tvrdošín
ZA
Úprava verejného priestranstva v obci Podbiel - SO-03 Vonkajšie osvetlenie verejného priestranstva Bobrova raľa
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
33
Podbrezová
Brezno
BB
Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - areál KSC Klások
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
34
Pohorelá
Brezno
BB
Areál 3 národných parkov - "A3NP"
4 987,00
4 987,00
Rozhodnutie
35
Poluvsie
Prievidza
TN
Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh
4 750,00
4 750,00
Rozhodnutie
36
Pusté Sady
Galanta
TT
Rozprávkové ihrisko
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
37
Slavkovce
Michalovce
KE
Oddychová zóna obce Slavkovce
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
38
Sľažany
Zlaté Moravce
NR
Skrášlenie centra obce a vytvorenie oddychovej zóny
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
39
Smolník
Gelnica
KE
Tvorba nelesnej vegetácie - výsadba stromoradia na miestnom cintoríne
4 584,32
4 584,32
Rozhodnutie
40
Soboš
Svidník
PO
Štúdia revitalizácie a úprav potoka v obci Soboš
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
41
Stožok
Detva
BB
Obnova historickej zvoničky a okolia
4 700,00
4 700,00
Rozhodnutie
42
Suchá nad Parnou
Trnava
TT
Vytvorenie prírodnej oddychovej zóny pri prirodzenom toku Podhájskeho potoka (urbanisticko - architektonická štúdia). I. prípravná etapa - spracovanie dokumentácie
4 500,00
4 500,00
Rozhodnutie
43
Svätý Anton
Banská Štiavnica
BB
Úprava verejnej plochy pred Mýtnicou v obci Svätý Anton - 1. etapa
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
44
Šarišská Poruba
Prešov
PO
Revitalizácia lokalít na území obce Šarišská Poruba - projektová dokumentácia na stavebné povolenie
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
45
Šarišské Čierne
Bardejov
PO
Oplotenie športového areálu v obci Šarišské Čierne
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
46
Šarišské Jastrabie
Stará Ľubovňa
PO
Revitalizácia detského ihriska - oddychová zóna
v obci Šarišské Jastrabie - I. etapa
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
47
Štiavnické Bane
Banská Štiavnica
BB
Realizácia drobnej architektúry - rekonštrukcia
a prestrešenie obecných studní
4 617,54
4 617,54
Rozhodnutie
48
Štrba
Poprad
PO
Revitalizácia oddychovo - relaxačného areálu v obci Štrba
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
49
Ťapešovo
Námestovo
ZA
Revitalizácia školského dvora pri ZŠ a MŠ
v Ťapešove
4 560,00
4 560,00
Rozhodnutie
50
Telgárt
Brezno
BB
Telgárt zariadenie na zachytávanie plávajúceho odpadu
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
51
Tomášovce
Lučenec
BB
"Oddychová zóna Rajčuľa"
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
52
Tuchyňa
Ilava
TN
Revitalizácia detského ihriska
4 822,47
4 822,47
Rozhodnutie
53
Turčianska Štiavnička
Martin
ZA
Tržnica
4 900,00
4 900,00
Rozhodnutie
54
Vojnatina
Sobrance
KE
Vojnatina - oddychová zóna centra obce
a architektonická úprava verejných priestranstiev
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
55
Vyšná Hutka
Košice - okolie
KE
Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Vyšná Hutka
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
56
Záriečie
Púchov
TN
Oživenie jazierka
2 943,40
2 943,40
Rozhodnutie
57
Zázrivá
Dolný Kubín
ZA
Rekonštrukcia starého kostolíka v Zázrivej
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
58
Zbudské Dlhé
Humenné
PO
Priestor pre náš oddych a relaxáciu - oddychová zóna v obci Zbudské Dlhé
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
59
Združenie obcí mikroregiónu Borolo
Sobrance
KE
Projekt ekoinfo Borolo
8 000,00
7 036,11
Rozhodnutie
60
Zemianske Sady
Galanta
TT
Obnova tribúny v amfiteátri
5 000,00
5 000,00
Rozhodnutie
61
Žalobín
Vranov nad Topľou
PO
Revitalizácia parku Kerta v obci Žalobín
4 950,00
4 950,00
Rozhodnutie
62
Železná Breznica
Zvolen
BB
Oprava spojovacieho chodníka s odpočívadlom
"V Brehu"
4 500,00
4 500,00
Rozhodnutie
        S P O L U   
300 000,00