Zoznam žiadateľov schválených pre pridelenie dotácie v POD 2015

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 14.4.2015 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, budú odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam a vzory dokladov potrebných k príprave Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie nájdete tu.

P. č. 
Žiadateľ
Názov  požiadavky
Schválená dotácia (EUR)
Činnosť*
Rozhodnutie
1
Alekšince
Revitalizácia verejného priestranstva na cintoríne
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
2
Andovce
Čistá obec - odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Andovce
5 000,00
ZKŽP1
Rozhodnutie
3
Babiná
Galéria ľudovej architektúry s drevenými sochami
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
4
Bacúrov
Úprava verejného priestranstva
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
5
Bešeňová
Revitalizácia verejného priestranstva obce Bešeňová (revitalizácia zanedbanej plochy na udržiavané trávnaté priestranstvo)
5 000,00
ZD2
Rozhodnutie
6
Bíňovce
Vybudovanie náučno vzdelávacej zóny "pri kostole" určenej na odddych, relax a výchovu
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
7
Blatnica
Náš park - oáza pokoja
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
8
Bodzianske Lúky
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri obce Bodzianske Lúky
5 000,00
  ZD1
Rozhodnutie
9
Bohunice
Obnova parku v Bohuniciach - živý plot
3 210,00
 ZD2
Rozhodnutie
10
Bojná
Sadové úpravy okolia detského ihriska pri nájomných bytoch v obci Bojná
4 531,00
 ZD2
Rozhodnutie
11
Bošáca
Oddychová zóna „Kolo mlynské“
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
12
Brekov
Revitalizácia zelene v obci Brekov - Lokalita 2
4 746,04
 ZD2
Rozhodnutie
13
Brieštie
Úprava verejného priestranstva - obecný cintorín
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
14
Buková
Revitalizácia centra obce - zóny A, oproti OÚ - vybudovanie parku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
15
Čaka
Inštalácia bezpečnostného zábradlia na existujúci chodník v centrálnej časti obce
4 008,24
 ZD2
Rozhodnutie
16
Čerenčany
Oddychová a vzdelávacia zóna v obci Čerenčany
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
17
Černík
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v katastrálnom území obce Černík
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
18
Červený Kláštor
Revitalizácia oddychovej a náučnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený Kláštor
3 594,00
 ZD2
Rozhodnutie
19
Čičmany
Skrášlime si miesto posledného odpočinku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
20
Dlhá nad Oravou
Revitalizácia športového areálu - sadové úpravy
4 100,00
 ZD2
Rozhodnutie
21
Dobrá Niva
Revitalizácia parku "Na Pažitiach", parc. č. 1342 v Dobrej Nive
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
22
Dobroč
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dobroč
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
23
Dolná Streda
Malé detské ihrisko v Športovom areáli Dolná Streda
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
24
Dravce
Revitalizácia centra
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
25
Dražkovce
Vybudovanie lavičiek a osvetlenia na cintoríne, nasvietenie kostola
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
26
Drženice
Projekt koreňových čistiarní odpadových vôd v obci
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
27
Dubník
Obnova - sfunkčnenie tržničky nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve v centre obce
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
28
Dubodiel
Vytvorenie detského ihriska pri existujúcom viacúčelovom ihrisku a doplnenie zelene na tejto ploche
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
29
Ďurďošík
Úprava verejného priestoru - cintorína: Projekt "Cintorín - zrkadlo úcty k predkom"
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
30
Dvorianky
Revitalizácia zelene v obci Dvorianky s náväznosťou na oddychovo-rekreačnú zónu
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
31
Dvory a okolie - združenie obcí
Mikroregión Dvory a okolie
6 195,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
32
Farná
"Náučný a zážitkový chodník" - oddychovo-relaxačná zóna s náučno-poznávacou funkciou. Objekt pre stretávanie sa (I.realizačná etapa vybudovanie chodníka medzi školou a centrom obce spolu so zázemím)
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
33
Fričkovce
Estetizácia vstupných častí do obce Fričkovce
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
34
Hažín
Hažín: Obnova verejného priestranstva v obci Hažín
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
35
Horňa
Horňa: Hor-enviro: Úprava verejného priestoru obce
4 900,00
 ZD2
Rozhodnutie
36
Horný Tisovník
Revitalizácia rímskokatolíckeho cintorína v Hornom Tisovníku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
37
Hriadky
Sadovnícko - architektonické riešenie cintorína v obci Hriadky
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
38
Hronské Kosihy
Realizácia výsadby verejnej zelene pri nájomnom bytovom dome Hronské Kosihy
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
39
Chmeľová
Úprava verejného priestranstva obce - športovo-relaxačná a oddychová zóna
3 800,00
 ZD2
Rozhodnutie
40
Chtelnica
Revitalizácia parku pri kaštieli, vytvorenie náučno-oddychovej zóny, vybudovanie informačného systému, osadenie mobiliáru
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
41
Chvojnica
Projekt "Pekná Chvojnica" - osadenie vstupných pútačov a prvkov drobnej architektúry
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
42
Ipeľský Sokolec
Zeleň pre radosť!
4 493,74
 ZD2
Rozhodnutie
43
Jablonka
Dvor bez big-bagov, les bez odpadov. Okolo ciest čisto, zvládneme to isto.
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
44
Jelšovce
Športovo-oddychová zóna "Šibeje park Jelšovce"
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
45
Kamenica
Zelené srdce Kamenice
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
46
Kameničany
Záchrana visiacej lávky ponad Váh - cykloturistická spojnica regionálneho významu
4 980,00
 ZD2
Rozhodnutie
47
Kameničná
Revitalizácia časti športového areálu v obci Kameničná
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
48
Kladzany
Poznaj svoju obec a svoju rieku
4 360,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
49
Klokoč
Prameň Polom - minerálna voda pre všetkých
4 551,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
50
Kluknava
Oddychová zóna pri technickej pamiatke "Drevený krytý most" v Kluknave
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
51
Kobyly
Revitalizácia zelene v obci Kobyly
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
52
Kocurany
Spevnené plochy a sadové úpravy "Kvitnúci záhon a pergola"
4 180,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
53
Kolačno
Obnova parku v obci Kolačno - 2. etapa realizácie
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
54
Kolbasov
Revitalizácia oddychovej zóny v obci Kolbasov
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
55
Kolíňany
Vytvorenie zelenej oázy - Park spomienok - Cesta životom
4 700,00
 ZD2
Rozhodnutie
56
Komoča
Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča - II. etapa
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
57
Koprivnica
Propagácia vidieckej krajiny a jej zdravého životného prostredia
4 700,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
58
Košariská
Výstavba 1. úseku oporného múrika pozdĺž cyklocestičky Dolné Košariská - námestie Košariská
4 989,40
 ZD2
Rozhodnutie
59
Kráľová nad Váhom
Vytvorenie nového verejného priestranstva - časť terénne a sadové úpravy
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
60
Kravany nad Dunajom
Revitalizácia okolia kaplnky Lurdskej Panny Márie
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
61
Krčava
Revitalizácia zelene - arborétum domácich drevín obce Krčava
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
62
Kriváň
Revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku SNP v rozsahu: spevnené plochy a komunikácie SO 01, chodník k Jednote SO 02, chodník k pamätníku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
63
Krivany
Oddychová zóna Tarenky
5 000,00
 ZD1
Rozhodnutie
64
Kružno
Oživenie starých studní
2 446,00
 ZD2
Rozhodnutie
65
Kynceľová
Kompostujte s nami - I. etapa
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
66
Ladmovce
Detské ihrisko "Slniečko" v obci Ladmovce
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
67
Lehota
Aktivity odpadového hospodárstva, nákup zberných nádob, vytvorenie a úprava lokality na zber komunálneho odpadu, umiestnenie smetných nádob do verejných priestorov obce
4 500,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
68
Liptovská Teplička
Zatraktívnenie verejných priestranstiev obce Liptovská Teplička
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
69
Lukovištia
Adaptácia rigolu dažďovej kanalizácie popri ceste a realizácia chodníka
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
70
Lula
Revitalizácia priestranstiev pri obecnom úrade v obci Lula
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
71
Malatiná
Revitalizácia zelenej zóny ako kultúrno-spoločensko-športovej lokality amfiteátra na Skalke s bodom pre cyklistov
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
72
Malé Dvorníky
Doplnenie existujúcich cyklotrás vybavenosťou
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
73
Malinová
Revitalizácia centrálnej časti obce - II. etapa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
74
Malý Cetín
Obnova vidieckeho sídla v obci Malý Cetín
4 702,40
 ZD2
Rozhodnutie
75
Malý Kamenec
Oplotenie areálu obecného domu tradícií
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
76
Marcelová
Vybudovanie oddychovej zóny na časti verejnej zelene
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
77
Margecany
Regenerácia verejnej zelene v obci Margecany
4 924,44
 ZD2
Rozhodnutie
78
Michal nad Žitavou
Ošetrenie stromov v miestnom cintoríne
2 517,50
 ZD1
Rozhodnutie
79
Mikušovce
Tvorba zeleného verejného priestranstva, oddychovej a vzdelávacej zóny v obci Mikušovce
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
80
Moča
Tvorba zelených priestranstiev s oddychovou zónou v obytnom centre obce Moča
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
81
Mokrá Lúka
Výsadba drevín a likvidácia inváznych rastlín v obci Mokrá Lúka
1 700,00
 ZD1
Rozhodnutie
82
Muránska Dlhá Lúka
Oddychová zóna obce Muránska Dlhá Lúka - etapa II. - kondičné zariadenie pre dospelých
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
83
Naháč
Vybudovanie náučno–vzdelávacieho chodníka smer: Pamätný dom J. Fándlyho – Kláštor Katarínka (I. etapa realizácie)
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
84
Nemčiňany
Arboristické ošetrenie drevín na cintorínoch v Nemčiňanoch
4 075,00
 ZD1
Rozhodnutie
85
Nižná Hutka
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu a dostavbu systému odvádzania dažďových vôd z obce Nižná Hutka
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
86
Nižná Voľa
"Zelená nádej pre Dom nádeje" - revitalizácia verejného priestranstva
4 700,00
 ZD2
Rozhodnutie
87
Nová Sedlica
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
88
Občianske združenie Hornonitrie
Zvýšenie povedomia o vidieckom území mikroregiónu Hornonitrie
5 937,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
89
Ochtiná
Ochtiná - románsko-gotický kostol a unikátna jaskyňa
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
90
Oľšavka
Prvé detské ihrisko v obci Oľšavka
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
91
Oľšov
Nový rozmer verejného priestranstva v obci Oľšov
3 500,00
 ZD2
Rozhodnutie
92
Olšovany
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
93
Ondavské Matiašovce
Vstúpte a spoznávajte
4 700,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
94
Pača
„Dedinský dvor“ - revitalizácia a humanizácia areálu bývalej materskej školy na kultúrno-spoločenskú a oddychovú zónu
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
95
Palota
Zelená dedina Palota
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
96
Patince
Úprava okolia obecného úradu v Patinciach, 1. etapa
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
97
Petrovce
Radosť pre mladších – oddych pre starších
4 380,00
 ZD2
Rozhodnutie
98
Petrovce
Regulácia obecného potoka na ochranu majetku obce a občanov so zreteľom podpory protipovodňových pomerov v obci Petrovce
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
99
Podbrezová
Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - areál KSC Klások, II. etapa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
100
Podhorany
Revitalizácia vstupnej zóny obce
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
101
Podkriváň
Oddychová zóna pre rodiny s deťmi
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
102
Pohorelá
Výhliadková lokalita Orlová, Kráľova Hoľa a Gindura
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
103
Polianka
Vybudovanie kultúrno-oddychovej zóny v obci Polianka
4 720,00
 ZD2
Rozhodnutie
104
Pozdišovce
Bulletin: 700 Pozdišovce - tradície hrnčiarov a živá prítomnosť
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
105
Prečín
Úprava toku - Líščí potok, k. ú. Prečín
3 500,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
106
Priekopa
Projektová dokumentácia s názvom "Systémové riešenie ochrany majetku obce a občanov so zreteľom podpory vodných pomerov v obci Priekopa"
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
107
Priepasné
Areál pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - objekt pre environmentálnu výchovu (I. etapa dotvorenie oddychovo–relaxačnej zóny)
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
108
Príslop
Revitalizácia oddychovej zóny v obci Príslop
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
109
Ptrukša
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt s názvom "Zabezpečenie vody v jazierku Palagča počas suchých rokov"
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
110
Pusté Sady
Fitpark Junior
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
111
Radava
Vybudovanie chodníkov pre peších na miestnom cintoríne v Radave - II. etapa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
112
Rakovo
Rakovská "medovníková" chalúpka - drevený zrub ozdobený ručnou prácou rezbárov
4 400,00
 ZD2
Rozhodnutie
113
Rejdová
Oddychová zóna Rejdová
4 720,00
 ZD2
Rozhodnutie
114
Rimavské Brezovo
Vyčistenie studničky a prameňa šťavice v obci Rimavské Brezovo
2 850,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
115
Rumanová
Obecný drvič záhradného odpadu
4 750,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
116
Runina
Vybudovanie terénneho informačného bodu: "Panoramatická mapa Runinskej kotliny". Revitalizácia verejného priestranstva obce Runina
4 993,02
 ZKŽP2
Rozhodnutie
117
Sebechleby
Spoločenské oživenie parku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
118
Selec
Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
119
Senné
Parková výsadba v obci Senné
4 847,00
 ZD2
Rozhodnutie
120
Slančík
Odstránenie nelegálnych skládok z katastra obce Slančík
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
121
Slanec
Revitalizácia futbalového ihriska v Slanci
4 994,60
 ZD2
Rozhodnutie
122
Slanské Nové Mesto
Realizácia parkových úprav pri obecnom úrade
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
123
Sľažany
Ošetrenie a údržba drevín a krov v obecnom parku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
124
Slivník
Dotvorenie amfiteátra na Obecnom dvore v obci Slivník a úprava okolia
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
125
Slovenská Kajňa
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Slovenská Kajňa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
126
Soboš
Revitalizácia verejných priestranstiev a vytvorenie prvej oddychovej zóny v obci Soboš
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
127
Stará Huta
Ochrana vodného zdroja, zabezpečenie dodávky pitnej vody
4 750,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
128
Starý Hrádok
Revitalizácia centrálnej časti cintorína
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
129
Stratená
Revitalizácia oddychovej zóny Dobšinskej ľadovej jaskyne - bylinná záhrada
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
130
Stretava
Náučná expozícia pri mŕtvom ramene Čiernej vody - Lesopark Stretava
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
131
Svätuše
Rekonštrukcia chodníka
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
132
Svätý Anton
Projekt "Bylinky potešia, skrášlia i vyliečia"
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
133
Šajdíkove Humence
Revitalizácia verejného priestranstva – Minipark Triangel
4 720,74
 ZD2
Rozhodnutie
134
Šalgočka
Odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
135
Šarišské Jastrabie
Revitalizácia detského ihriska - oddychová zóna v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
136
Šiba
Detské ihrisko s bylinkovou záhradkou pri materskej škole Šiba
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
137
Šíd
Zlepšenie kvality životného prostredia v obci Šíd likvidáciou nelegálnych skládok odpadu
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
138
Šoltýska
Revitalizácia existujúceho verejného priestranstva – cintorína v obci vysadením zelene a doplnením drobnej architektúry
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
139
Špania Dolina
Ozdravenie nelesnej drevinovej vegetácie - 2. etapa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
140
Štefanov nad Oravou
Verejné priestranstvo s detským a dopravným ihriskom
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
141
Štitáre
Asanácia bazéna a úprava kanála na prameni Kadaň v obci Štitáre
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
142
Štrba
Vybudovanie "Outdoor Fitnes Parku" v obci Štrba - miestna časť Tatranská Štrba - sídlisko
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
143
Šurice
Zastrešenie obecnej studne "Čurgov" a malého obecného mosta
4 500,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
144
Ťapešovo
Úprava verejného priestranstva v obci Ťapešovo
4 560,00
 ZD2
Rozhodnutie
145
Tekovská Breznica
Obnova 7 studní
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
146
Tekovské Nemce
Spevnené plochy a sadové úpravy "Kvitnúci záhon a pergola"
2 977,88
 ZD2
Rozhodnutie
147
Teplý Vrch
Veľkoplošný altánok/prístrešok
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
148
Tesáre
Zelené námestie II. časť "Tesáre a dvanásť mesiačikov"
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
149
Topoľa
Architektonické dobudovanie areálu dreveného chrámu sv. Michala s expozíciou Alexandra Duchnoviča
4 740,00
 ZD2
Rozhodnutie
150
Trstín
Lesná železnica grófa Pálffyho - vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny "Jarky" - prvky D,G,H
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
151
Tuhár
Obnova a tvorba verejných priestranstiev - revitalizácia námestia Tuhár
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
152
Tušice
Výsadba zelene na verejnom priestranstve
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
153
Tužina
Protipovodňové opatrenia systému odtokových kanálov
5 000,00
 ZD1
Rozhodnutie
154
Uhrovec
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v katastri obce Uhrovec
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
155
Uličské Krivé
Čistota obce
5 000,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
156
Valča
Oddychová zóna - 1.etapa detské ihrisko
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
157
Varín
"Hotujme sa na jarmok!" - skvalitnenie trhovej kultúry na dedine
5 000,00
ZD2 
Rozhodnutie
158
Veľká nad Ipľom
Výstavba parkoviska a oddychovej zóny v obci Veľká nad Ipľom - objekt SO 01 - Urbanistické riešenie a sadové úpravy
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
159
Veľké Chlievany
Oddychová zóna v Parku Juraja Palkoviča "Malým s veľkými"
4 123,00
 ZD2
Rozhodnutie
160
Veľké Ludince
Obnova zelene revitalizovaného parku v obci Veľké Ludince
4 740,00
 ZD2
Rozhodnutie
161
Veľké Ozorovce
Revitalizácia oddychovej zóny v centrálnej časti obce s multifunkčným ihriskom
4 860,00
 ZD2
Rozhodnutie
162
Veľké Zálužie
Výstavba chodníka - Hlavná ulica
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
163
Veľký Ďur
Realizácia výsadby verejnej zelene pri nájomnom bytovom dome Veľký Ďur
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
164
Vlčany
Výsadba okrasných stromov
2 318,00
 ZD2
Rozhodnutie
165
Výčapy - Opatovce
Sadové úpravy verejnej zelene - zeleň v uliciach, sídlisko Juh
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
166
Vyšná Hutka
Revitalizácia vstupu do obecného úradu v obci Vyšná Hutka
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
167
Vyšné nad Hronom
Revitalizácia obecnej spevnenej pešej komunikácie
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
168
Vyšný Klátov
Po náučnom chodníku k meteoritu - II. etapa
4 965,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
169
Vyšný Žipov
Školské arborétum - zelená učebňa
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
170
Zábiedovo
Vyčistenie dna bývalého rybníka v obci Zábiedovo
5 000,00
 ZD1
Rozhodnutie
171
Závadka nad Hronom
Oddychová zóna pri miestnom múzeu
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
172
Zázrivá
Zázrivskými lazmi
5 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
173
Zboj
Dobudovanie oddychovej zóny v obci výstavbou multifunkčného altánku
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
174
Zborov
Čistá obec Zborov - lepší život občanov obce
4 750,00
 ZKŽP1
Rozhodnutie
175
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Zlepšenie environmentálneho povedomia obyvateľov v Združení obcí Kľakovskej doliny
6 709,50
 ZKŽP2
Rozhodnutie
176
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
Krajina nášho srdca – zabudnuté dedičstvo predkov
8 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
177
Zemianske Sady
Detský raj
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
178
Zemplínska Široká
Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
179
Zemplínske Jastrabie
Úprava okolia amfiteátra
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
180
Zlatníky
Regenerácia centrálnej časti obce Zlatníky - chodníky
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
181
Žabokreky
Reštart centra dediny: Zelené námestie a oživený žabokrecký potok
5 000,00
 ZD2
Rozhodnutie
182
Železná Breznica
Oprava oplotenia zvonice
4 750,00
 ZD2
Rozhodnutie
183
Žiarska kotlina
Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
8 000,00
 ZKŽP2
Rozhodnutie
184
Župkov
Obec Župkov - Zelené centrum
4 800,00
 ZD2
Rozhodnutie
    S P O L U 
891 159,50
   

* Vysvetlivky:

ZKŽP1 - činnosť POD – ZKŽP1 Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra

ZKŽP2 - činnosť POD – ZKŽP2 Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

ZD1 - činnosť POD-ZD1 Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry na vidieku

ZD2 - činnosť POD-ZD2 Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón