Program obnovy dediny 2018

Posledná aktualizácia: 3. júla 2017

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny.