Zoznam podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z POD 2016

Por.

číslo

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Činnosť

Schválená dotácia v EUR 

Rozhodnutie

1

Obec Babinec

Zeleno-oddychové verejné priestranstvá – II. etapa

POD-ZD2

3.800,00

Rozhodnutie

2

Obec Bačkov

Revitalizácia sadových úprav s nadväznosťou na využitie potoka v obci Bačkov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

3

Obec Baďan

Posedenie na gazdovskom dvore

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

4

Obec Badín

Úprava verejného priestranstva pred športovou halou

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

5

Obec Bánovce nad Ondavou

Revitalizácia parku „Pred kostolom“

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

6

Obec Banský Studenec

Vytvorenie publikácie, ktorá dopomôže k zlepšeniu a popularizácii kvality životného prostredia v našej obci

POD-ZKŽP2

4.749,00

Rozhodnutie

7

Obec Beluj

Vytvorenie oddychových zón pre obyvateľov obce Beluj

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

8

Obec Bíňovce

Revitalizácia zóny „pri Kostole“ – vytvorenie plochy určenej na oddych, relax a výchovu, I. realizačná etapa: Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny – osadenie prvkov drobnej architektúry, lavice, sedenie pri ohnisku, informačné tabule, koše na odpad

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

9

Obec Bojná

Obnova a revitalizácia zelených plôch v obci Bojná

POD-ZD2

4.590,81

Rozhodnutie

10

Obec Bošáca

Renesancia tradičného ovocinárstva v Bošáckom chotári

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

11

Obec Brekov

Revitalizácia zelene v obci Brekov – lokalita 3

POD-ZD2

4.674,00

Rozhodnutie

12

Obec Brunovce

Rekonštrukcia krížov v obci

POD-ZD2

4.180,95

Rozhodnutie

13

Obec Čajkov

Obnova a zatraktívnenie lesoparku Mapa Slovenska

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

14

Obec Čakanovce

Sadové úpravy verejného priestranstva v obci Čakanovce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

15

Obec Čebovce

Evolučná záhrada

POD-ZD2

4.962,33

Rozhodnutie

16

Obec Čertižné

Zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku – Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra v katastri obce Čertižné

POD-ZKŽP1

4.780,30

Rozhodnutie

17

Obec Červeník

Obnova verešvárskej studne a okolia

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

18

Obec Červený Hrádok

Sadovnícke úpravy a realizácia altánku pre exteriérovú triedu v školskom parku

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

19

Obec Čierne nad Topľou

Revitalizácia centra obce – vybudovanie obecného parku

POD-ZD2

4.674,00

Rozhodnutie

20

Obec Čierny Balog

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy – projektová štúdia

POD-ZKŽP1

3.800,00

Rozhodnutie

21

Obec Čimhová

Revitalizácia verejných priestranstiev – cintorína v obci Čimhová

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

22

Obec Čučma

Putovanie Železnou cestou – dobudovanie infraštruktúry na náučnom chodníku

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

23

Obec Dargov

Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

24

Obec Dedina Mládeže

Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže

POD-ZD2

4.007,10

Rozhodnutie

25

Obec Dlhá nad Oravou

Ekoučebňa pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

26

Obec Dolné Lefantovce

Úprava verejného priestranstva s prvkami oddychovej zóny v okolí bytových domov v centrálnej časti obce Dolné Lefantovce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

27

Obec Dolné Vestenice

Ozelenenie vnútrobloku v obci Dolné Vestenice – Výsadba vzrastlých stromov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

28

Obec Dolný Vadičov

Úprava verejného priestranstva v centre obce Dolný Vadičov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

29

Obec Družstevná pri Hornáde

Revitalizácia obce Družstevná pri Hornáde

POD-ZD2

4.703,55

Rozhodnutie

30

Obec Dubové

Dubové sadovnícke úpravy

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

31

Obec Dúbrava

Amfiteáter

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

32

Obec Dvory nad Žitavou

Revitalizácia kostolnej záhrady

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

33

Obec Fijaš

Vytvorenie oddychovej zóny v obci Fijaš

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

34

Obec Fričkovce

Odstránenie nelegálnej skládky v k.ú. obce Fričkovce EKN 387/503

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

35

Obec Geča

Sadové úpravy verejného priestranstva v obci Geča

POD-ZD2

4.700,00

Rozhodnutie

36

Obec Gemerská Hôrka

Rekonštrukcia a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka / Oddychová zóna SO – Sadovnícke úpravy

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

37

Obec Golianovo

Revitalizácia notárovej záhrady v obci Golianovo

POD-ZD2

3.734,45

Rozhodnutie

38

Obec Hatalov

Revitalizácia obecného parku Hatalov

POD-ZD2

4.724,25

Rozhodnutie

39

Obec Hladovka

Revitalizácia verejného priestoru v obci Hladovka

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

40

Obec Horné Lefantovce

Výsadba zelene v obci za účelom skrášlenia a zlepšenia úrovne životného prostredia

POD-ZD2

4.260,00

Rozhodnutie

41

Obec Horné Pršany

Revitalizácia obecného cintorína

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

42

Obec Horné Semerovce

Uchovanie nášho dedičstva

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

43

Obec Horný Tisovník

Zriadenie pamätnej izby venovanej ľudovým náhrobníkom Novohradu

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

44

Obec Horovce

Revitalizácia zeleného verejného priestranstva v obci Horovce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

45

Obec Hostovice

Revitalizácia cintorína v obci Hostovice

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

46

Obec Hrabová Roztoka

Architektonická obnova obce Hrabová Roztoka v nadväznosti na lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie 

47

Obec Hronsek

Oddychová zóna pri Obecnom úrade v Hronseku

POD-ZD2

4.733,00

Rozhodnutie

48

Obec Hronské Kosihy

Návrh a sadovnícka úprava detského ihriska v obci Hronské Kosihy

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

49

Obec Chmeľová

Zo zabudnutého zákutia miesto oddychu a regenerácie

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

50

Obec Chtelnica

Výsadba zelene a vytvorenie oddychovej zóny – sídlisko Kúria

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

51

Obec Jablonka

Prezentácia bylinkárstva a tradičné spracovanie jabĺk na myjavských kopaniciach

POD-ZKŽP2

4.750,00

Rozhodnutie

52

Obec Jarabina

Sadové úpravy – výsadba zelene v Jarabine – I. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

53

Obec Jelšovce

Návrh okolia sochy sv. Vendelína v Jelšovciach – revitalizácia územia

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

54

Obec Jur nad Hronom

Sadovnícka úprava – alejová výsadba v okolí kultúrneho domu, v blízkosti obecného úradu a obecných bytov v obci Jur nad Hronom

POD-ZD2

4.554,87

Rozhodnutie

55

Obec Kalinov

Revitalizácia Kalinova – prvej oslobodenej obce na území bývalého Československa

POD-ZD2

4.975,91

Rozhodnutie 

56

Obec Kaluža

Obnova centrálneho verejného priestoru a oddychovej zóny obce Kaluža

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

57

Obec Kamenica

Oddychová zóna pri prameni pod skalami

POD-ZD1

5.000,00

Rozhodnutie

58

Obec Kapušany

O schodík bližšie

POD-ZD2

4.749,05

Rozhodnutie

59

Obec Klenová

Obnova verejného priestranstva – vytvorenie infobodu o svetovom prírodnom a kultúrnom dedičstve UNESCO

POD-ZD2

4.275,00

Rozhodnutie

60

Obec Klokočov

Revitalizácia centrálneho priestoru obce Klokočov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

61

Obec Kluknava

Detské ihrisko pri materskej škole v Kluknave

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

62

Obec Kochanovce

Zelená cesta k záhrade pokoja

POD-ZD2

4.864,38

Rozhodnutie

63

Obec Kojšov

Estetizácia vstupnej časti do obce Kojšov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

64

Obec Kokava nad Rimavicou

Revitalizácia existujúceho verejného priestranstva – pri autobusovom nástupišti, vysadením zelene, osadením lavičiek a doplnením detskej preliezačky

POD-ZD2

4.642,65

Rozhodnutie

65

Obec Kolačno

Obnova parku v obci Kolačno – III. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

66

Obec Kolbasov

Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Kolbasov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

67

Obec Komoča

Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – III. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

68

Obec Korytárky

Rekonštrukcia a údržba amfiteátra v Korytárkach

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

69

Obec Kravany nad Dunajom

Od Čierneho lesa k Čiernemu moru

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

70

Obec Kriváň

Oddychové miesta v obecnom parku

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

71

Obec Krivany

Integrovaná preventívna ochrana vôd na území katastra obce Krivany

POD-ZKŽP1

4.655,00

Rozhodnutie

72

Obec Kunova Teplica

Vybavenie detského ihriska

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

73

Obec Kuraľany

Oddychovo-relaxačná mikrozóna pred multifunčným ihriskom – osadenie prvkov drobnej architektúry

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

74

Obec Kurimany

Podpora kompostovania a zhodnocovanie BRO

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

75

Obec Kvačany

Štúdia a projektová dokumentácia obnovy verejných priestranstiev v obci Kvačany

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

76

Obec Lehota

Zberný dvor obce Lehota

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

77

Obec Lipová

Nová oddychová zóna v Lipovej

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

78

Obec Lipové

Obnova alejí, ako významných prvkov zelenej infraštruktúry v obci Lipové

POD-ZD1

5.000,00

Rozhodnutie

79

Obec Lúčky

Cesty medzi ľuďmi

POD-ZD2

4.655,00

Rozhodnutie

80

Obec Lúčky

Obnova a rozšírenie zelene v obci Lúčky

POD-ZD2

4.613,68

Rozhodnutie

81

Obec Makovce

Revitalizácia oddychovej zóny v obci Makovce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

82

Obec Malé Lednice

Verejné priestranstvo pre oddych a relax v rámci centra obce Malé Lednice – osadenie drobnej architektúry

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

83

Obec Malý Kamenec

Ostrovček oddychu pre turistov a cyklistov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

84

Obec Markuška

Dobudovanie oddychovej zóny v obci s výstavbou altánku

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

85

Obec Matiašovce

Drevené goralské pódium

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

86

Obec Modra nad Cirochou

Revitalizácia areálu starého cintorína v obci Modra nad Cirochou

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

87

Obec Mýtne Ludany

Ludanské studne

POD-ZD2

3.485,08

Rozhodnutie

88

Obec Nižná Hutka

Inštalácia informačného systému v obci Nižná Hutka s prvkami drobnej vidieckej architektúry a zelene

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

89

Obec Nižná Myšľa

Obecný park Nižná Myšľa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

90

Obec Nižný Hrušov

Nižný Hrušov – obecný cintorín

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

91

Obec Nová Dedina

Výsadba parku pri škole

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

92

Obec Nová Sedlica

Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

93

Obec Nová Ves nad Žitavou

Revitalizácia drevín v historickom parku obce Nová Ves nad Žitavou

POD-ZD2

4.900,00

Rozhodnutie

94

Obec Nové Hony

Chceme žiť v malebnej dedinke – projektová dokumentácia revitalizácie verejných priestranstiev

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

95

Obec Oľšov

Revitalizácia verejných priestranstiev a úprava chodníkov v Oľšove

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

96

Obec Opiná

Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Opiná

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

97

Obec Oravský Podzámok

Revitalizácia cintorína v obci Oravský Podzámok

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

98

Obec Paňovce

Revitalizácia zelene na hlavnej ulici v obci Paňovce

POD-ZD2

4.749,01

Rozhodnutie

99

Obec Párnica

Párnické jazerá – studnica pokladov

POD-ZKŽP2

3.111,25

Rozhodnutie

100

Obec Podbrezová

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

101

Obec Pohorelá

Vodný prameň „Pod Skalkou“

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

102

Obec Polomka

Horehronsko-muránska cyklotrasa – infopanel a stojan

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

103

Obec Povoda

Pre krajšie centrum obce

POD-ZD2

4.965,00

Rozhodnutie

104

Obec Prenčov

Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

105

Obec Príslop

Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Príslop

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

106

Obec Pukanec

Komunitná záhrada Pukanec

POD-ZKŽP2

3.786,61

Rozhodnutie

107

Obec Pusté Čemerné

Zveľadenie cintorína vybudovaním chodníka, doplnením prvkov drobnej architektúry a výsadbou zelene v obci Pusté Čemerné

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

108

Obec Radvaň nad Laborcom

Radvaň nad Laborcom – zelená dedina

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

109

Obec Ráztočno

Obnova studničky pri kríži

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

110

Obec Richnava

Vytvorenie nového priestranstva a informačno-oddychovej zóny

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

111

Obec Rišňovce

Zeleň okolia zdravotného strediska

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

112

Obec Rosina

Oddychová zóna v obci Rosina

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

113

Obec Ruský Potok

Revitalizácia centrálnej časti obce Ruský Potok a zvýšenie ochrany nočného životného prostredia v Národnom parku Poloniny

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

114

Obec Sádočné

Vytvorenie oddychovej plochy v rámci mikrozóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

115

Obec Senné

Parková výsadba v obci Senné – II. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

116

Obec Silica

Spestrenie a oživenie zelenej plochy v okolí kultúrneho domu v Silici

POD-ZD2

4.904,47

Rozhodnutie

117

Obec Skrabské

Revitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Skrabské

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

118

Obec Slanská Huta

Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta

POD-ZD2

4.821,00

Rozhodnutie

119

Obec Slavnica

Centrálna zóna Slavnica – časť 4 – oddychový park

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

120

Obec Slivník

Projekt kvašná voda Slivník

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

121

Obec Slovenská Kajňa

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Slovenská Kajňa – II. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

122

Obec Stará Bašta

V čistej dedine sa lepšie žije – odstránenie nelegálnej skládky odpadu

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

123

Obec Starý Hrádok

Zelená zóna obce Starý Hrádok

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

124

Obec Stratená

Revitalizácia oddychovej zóny v obci Stratená a miestnej časti Dobšinská ľadová jaskyňa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

125

Obec Svätý Anton

Svätý Anton „Gaštanová“ – humanizácia verejného priestranstva

POD-ZD2

4.750,00

Rozhodnutie

126

Obec Šelpice

Obnova plochy detského ihriska, vybudovanie zóny pre oddych, relax a stretávanie sa v okolí bytového domu – architektonicko-urbanistická štúdia

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

127

Obec Štitáre

Výsadba zelene v obci Štitáre

POD-ZD2

4.655,00

Rozhodnutie

128

Obec Štrba

Revitalizácia vnútroblokového priestoru v obci Štrba – miestna časť Tatranská Štrba – I. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

129

Obec Šumiac

Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov obce prostredníctvom oživenia a zabudovania interných náučných environmentálnych panelov v pamätnej izbe obce

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

130

Obec Tarnov

Deti sa chcú hrať v prírode – dotvorenie oddychovej zóny pre spoločensko-športové aktivity pri amfiteátri

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

131

Obec Terchová

Cintorín Terchovské srdce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

132

Obec Tesáre

Zelené námestie III. časť – „chodník Šípkovej Ruženky“

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

133

Obec Topoľa

Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľa a zvýšenie ochrany nočného životného prostredia v Národnom parku Poloniny

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

134

Obec Trebejov

Revitalizácia verejného priestranstva pri obecnom úrade v obci Trebejov

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

135

Obec Trstín

Revitalizácia verejných priestranstiev, vytvorenie oddychových zón v zastavanom území obce Trstín – Obnova plôch, na ktorých sa nachádzajú objekty sôch s historickou hodnotou - Obnova plôch, na ktorých sa nachádzajú objekty pôvodných obecných studní Archit

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

136

Obec Tuhár

Revitalizácia námestia Tuhár – II. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

137

Obec Ubľa

Plnenie podmienok Európskeho diplomu pre Národný park Poloniny – zachovanie tradičného remesla

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

138

Obec Uhrovec

Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v okrajovej časti obce Uhrovec

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

139

Obec Uličské Krivé

Revitalizácia verejného priestranstva, obnova doplnkovej infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

140

Obec Veľaty

Obec Veľaty – urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie parku

POD-ZD2

4.700,00

Rozhodnutie

141

Obec Veličná

Aby rínok fejzbúku konkuroval

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

142

Obec Veľká Lomnica

Veľká Lomnica – vstupná brána do Vysokých Tatier

POD-ZKŽP2

4.750,00

Rozhodnutie

143

Obec Veľké Chlievany

Odborné arboristické ošetrenie stromov v areáli obecného cintorína

POD-ZD2

4.715,80

Rozhodnutie

144

Obec Veľké Kozmálovce

Sadové úpravy – revitalizácia verejných priestranstiev obce Veľké Kozmálovce

POD-ZD2

4.326,96

Rozhodnutie

145

Obec Veľké Turovce

Park Veľké Turovce – ošetrenie a údržba drevín

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

146

Obec Velušovce

U Svetlušiek

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

147

Obec Vlkanová

Úprava verejného priestranstva – I. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

148

Obec Vojany

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

149

Obec Vtáčkovce

Tvorba nového a zeleného priestranstva a oddychovej zóny v obci Vtáčkovce

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

150

Obec Vyšná Hutka

Úprava a odvodnenie cesty v obci Vyšná Hutka

POD-ZKŽP1

5.000,00

Rozhodnutie

151

Obec Vyšná Myšľa

Oplotenie cintorína s výsadbou zelene

POD-ZD2

4.744,74

 Rozhodnutie 

152

Obec Zázrivá

Lezecké centrum pod Rozsutcom – I. etapa

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

153

Obec Zbehy

Obec Zbehy – verejné priestranstvá, architektonicko-urbanistická štúdia – zóna v kontakte na multifunkčné ihrisko – zóna v okolí materskej školy – zóna v okolí bytovky

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

154

Obec Zboj

Revitalizácia centrálnej časti obce Zboj a zvýšenie ochrany nočného životného prostredia v Národnom parku Poloniny

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

155

Obec Zemplínska Teplica

Stavebno-sadovnícke úpravy učebného areálu pre výučbu prírodovedných predmetov

POD-ZKŽP2

5.000,00

Rozhodnutie

156

Obec Zvončín

Architektonicko-urbanistická štúdia revitalizácie obce Zvončín –Časť A – Návrh prepojenia EKOPARKU s druhým brehom potoka Parná, cieľ: vytvorenie oddychovej zóny pre vychádzky a jogging, Časť B – Obnova zelených a nevyužitých plôch v obci

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

157

Obec Žabokreky

Reštart centra dediny – oddychová zóna pri „Husom rínku“

POD-ZD2

5.000,00

Rozhodnutie

158

Obec Župkov

Zelené centrum – II. etapa

POD-ZD2

4.768,00

Rozhodnutie

159

Združenie obcí hornej Torysy

Poznávame región hornej Torysy

POD-ZKŽP2

7.780,50

Rozhodnutie

160

Združenie obcí Kľakovskej doliny

Obnova studničiek v Kľakovskej doline

POD-ZKŽP1

6.954,00

Rozhodnutie

161

Združenie obcí pod hradom Čičva

Poznaj svoj hrad a svoju rieku

POD-ZKŽP2

8.000,00

Rozhodnutie

162

Združenie obcí pre rozvoj Mikroregiónu Horehron

Inšpirácie pre podporu udržateľného rozvoja a zachovanie hodnôt vidieckej krajiny Horehronu

POD-ZKŽP2

8.000,00

Rozhodnutie 

Vysvetlivky:

POD-ZKŽP1 Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra
POD-ZKŽP2 Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o životnom prostredí a hodnote vidieckej krajiny
POD-ZD1 Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry na vidieku mimo zastavaného územia
POD-ZD2 Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddychových zón
v zastavanom území