15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku 

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Od roku 1998 funguje aj na Slovensku a v roku 2012 si pripomenul svoje 15 ročné narodeniny.

Ako správny pubertiak už čo-to preskákal, má za sebou nejaké skúsenosti, aj výsledky. Nahliadnime spoločne za kulisu POD...

 

 

Vyvrcholením 15. výročia POD bola konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny, ktorá sa uskutočnila 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici:

Reportáž z konferencie 15 rokov POD na Slovensku