Prenosné výstavné panely

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2016

V rámci poradenstva a šírenia osvety myšlienok Programu obnovy dediny na Slovensku a propagácie cieľov a výsledkov Súťaže Dedina roka si Vám dovoľujeme predstaviť nasledovné druhy putovných výstav:

 

Výstava Súťaž Dedina roka 2015

 

Výstava Súťaž Dedina roka 2013

 

Výstava Súťaž Dedina roka 2011

 

Výstava 15 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku

 

Kontaktná osoba: Ing. Mária Zaušková, tel: 048/43 74 176, e-mail