Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

 

Banská Bystrica, 17. 8. 2017

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. „Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „myslieť dopredu“, ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Andrej Švec. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Doplňujúce informácie:

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať
o Európsku cenu obnovy dediny.

Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2017 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

 

Príloha č.1:  Výsledky súťaže Dedina roka 2017

Príloha č.2:  Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora

 

Linky na stránky súťažiacich obcí


VYHLASOVATELIA:

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Spolok pre obnovu dediny

Združenie miest a obcí Slovenska

 

GENERÁLNY PARTNER:

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národné osvetové centrum

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vidiecky parlament na Slovensku

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

Enviromagazín

e-obce.sk

JankoHraško.sk

Obecné noviny

Roľnícke noviny

 

REKLAMNÝ PARTNER:

 

ORGANIZÁTOR:

 

Kontaktné osoby:

Ing. Mária Zaušková

SAŽP, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov,
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie,
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie,
048 / 43 74 176, maria.zauskova@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Tlačová správa: Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Výsledky súťaže Dedina roka 2017

Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora

Tlačová správa k ukončeniu prihlasovania obcí do súťaže Dedina roka 2017

Pozvánka na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2017

Podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka 2017

Prihláška obce do súťaže Dedina roka 2017

Formulár Oblasti hodnotenia súťaže Dedina roka 2017