O titul Dedina roka 2017 zabojuje 20 obcí

 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júna 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).

Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži.

Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

 

Linky na stránky súťažiacich obcí


VYHLASOVATELIA:

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Spolok pre obnovu dediny

Združenie miest a obcí Slovenska

 

GENERÁLNY PARTNER:

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národné osvetové centrum

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vidiecky parlament na Slovensku

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

Enviromagazín

e-obce.sk

JankoHraško.sk

Obecné noviny

Roľnícke noviny

 

REKLAMNÝ PARTNER:

 

ORGANIZÁTOR:

 

SAŽP poskytuje potenciálnym súťažiacim obciam počas stanovenej doby konzultácie k vypracovaniu prihlášok, zároveň poskytuje informácie o podmienkach a pravidlách súťaže.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Mária Zaušková

SAŽP, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov,
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie,
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie,
048 / 43 74 176, maria.zauskova@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Tlačová správa k ukončeniu prihlasovania obcí do súťaže Dedina roka 2017

Pozvánka na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2017

Podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka 2017

Prihláška obce do súťaže Dedina roka 2017

Formulár Oblasti hodnotenia súťaže Dedina roka 2017