Konferencia „Ako ďalej, dedina...“

V dňoch 5. – 6. marca.2009 sa na Teplom Vrchu v zariadení Slovenskej agentúry životného prostredia Drieňok uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Ako ďalej, dedina...“ v rámci implementácie Programu obnovy dediny na Slovensku.

Cieľom konferencie bolo propagovať a popularizovať princípy Programu obnovy dediny, prezentovať jeho uplatňovanie prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia a obcí, priblížiť úspešné projekty a pozitívne príklady počas jeho 10 - ročnej realizácie. Porovnať podobné aktivity v zahraničí, vyzdvihnúť účasť slovenských obcí v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľovou skupinou bola regionálna a miestna samospráva, zástupcovia rezortných organizácií, odborná verejnosť z oblasti projektovania vidieckych sídiel a krajiny, akademická obec, partnerské organizácie pôsobiace pre vidiek, mimovládne organizácie a občianske združenia.

Súčasťou konferencie boli  nainštalované výstavy: 10 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku a súťaž Dedina roka

 Konferencia zároveň slávnostne odštartovala 5.ročník národnej súťaže Dedina roka 2009.

Program konferencie sa začal príhovorom štátneho tajomníka MŽP SR Ing. Jaroslava Jaduša a generálneho riadteľa SAŽP Stanislava Štofku. 

   Prvý blok konferencie sa niesol v duchu predmetu a cieľov Programu obnovy dediny na Slovensku, kde sa so svojimi príspevkami predstavili:

 • Ladislav Ambroš (MŽP SR) - Ako realizujeme Program obnovy dediny na Slovensku

 • Anna Kršáková (SAŽP) - Keď je menej peňazí, pomôže aj inšpirácia, či dobrá rada

 • Ing. Ivona Cimermanová (SAŽP) – Sekretariát POD, alebo čo sa skrýva za číslami

 • Príklady dobrej praxe z regiónov:

  Miroslava Kubaliaková – Mikroregión Rimava a Rimavica

  Pavel Bendík – obec Hrušov, SPOD

  Juraj Kováč – obec Vlachovo, SPOD

  Jozef Trizuljak – obec Horný Hričov

  Vladimír Ledecký – obec Spišský Hrhov

  Pavol Kaňuch – obec Juskova Voľa 

 • Tvorba hmotného prostredia dediny pohľadom odborníka:

  Michal Šarafín – FA STU Bratislava, SPOD

  Zoltán Balko – SZKT   

 • Jan Kruml (Spolek pro obnovu venkova ČR) - Zachovanie tradičného rázu vidieckeho sídla a krajiny v ČR

   Druhý blok konferencie pod názvom „Súťaženie obcí v európskom kontexte“  bola podrobnejšie predstavená národná súťaž Dedina roka, jej genéza, výsledky a reprezentácia slovenských víťazov na európskej úrovni v nasledovných príspevkoch:

 • Anna Kršáková (SAŽP) - Genéza súťaže Dedina roka na Slovensku

 • Ivona Cimermanová (SAŽP) – Ako Európa hľadela na našu víťaznú obec Liptovskú Tepličku

  Úspešné obce v poslednom ročníku súťaže podali vyčerpávajúcu informáciu o tom, čo všetko súťaž a víťazstvo v nej prináša, ale aj čo berie:

 • Jozef Mezovský – obec Liptovská Teplička, SPOD

 • Juraj Kubiš – obec Očová, SPOD

 • Zuzana Máčeková – obec Uhrovec

  Hostia z Českej republiky predstavili svoju národnú súťaž a jej výsledky: 

 • Jan Pátek – Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, Praha

 • Mirek Kovařík  - Škola vesnice Modrá, ČR

  Na záver konferencie František Ďurčenka (Spolok pre obnovu dediny) vyhlásil V. ročník súťaže Dedina roka 2009, kde ozrejmil predmet a pravidlá súťaže, hodnotenie a podmienky účasti súťaži.

             Konferencie sa zúčastnilo celkom 86 účastníkov, z toho bolo 10 oficiálnych hostí a 18 prednášajúcich. Veľký záujem prejavili najmä starostovia obcí, ale zúčastnili sa aj predstavitelia rezortov hospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja a zástupcovia mikroregiónov, samosprávnych krajov, či občianskych združení.

              Závery konferencie si môžte stiahnuť tu.

 

Fotogaléria z konferencie: