„Zažiť Európu“

            V dňoch 20. – 22. septembra 2012 sa v rakúskej obci Langenegg (spolková krajina Vorarlberg) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení v 12. ročníku o Európsku cenu obnovy dediny 2012.  Súťaže sa zúčastnilo celkom 29 obcí z 12 krajín Európy a medzi nimi bola aj slovenská obec Oravská Lesná (okres Námestovo) ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2011.

Vyše 1000 účastníkov slávnosti však okrem odovzdávania ocenení malo možnosť zúčastniť sa na množstve sprievodných podujatí. Štvrtok patril príchodu účastníkov do miesta konania – podhorskej dedinky Langenegg, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku súťaže. Jej starosta vítal osobne každú prichádzajúcu delegáciu. Obec Oravská Lesná vycestovala do Langeneggu s 26 člennou delegáciou, ktorí zastupovali všetky vekové, sociálne a odborné skupiny. Naša delegácia od začiatku pútala patričnú pozornosť – jej spev a dobrá nálada rýchlo nakazili aj ostatných účastníkov, vrátane starostu Langeneggu. Večer patril vzájomnému spoznávaniu sa, stretávaniu sa starých priateľov, či neorganizovanému muzicírovaniu a spievaniu hlavne slovenských, českých a poľských účastníkov.

Piatkový program bol od rána nabitý udalosťami. Ešte pred oficiálnym programom sa zišlo na svojom každoročnom Valnom zhromaždení Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny, ktoré túto súťaž organizuje. Dopoludnia potom bežali paralelne workshopy na rôzne témy, ako napr. Ako dosiahnuť energetickú samostatnosť, Ako môže byť miestne  zásobovanie podporované regionálnou menou, Dedina potrebuje aktívnych občanov!, či workshop „Od želania k realite: pracovné miesta na dedine“. Zaujímavým bol aj tzv. Open Space – priestor, kde sa stretávajú porotcovia so zástupcami súťažiacich dedín a obhajujú pred nimi svoje rozhodnutia a hodnotenie v súťaži.

Popoludní všetci účastníci nastúpili do pripravených autobusov a odviezli sa do mestečka Wolfurt, kde v obrovskej hale prebehla slávnosť odovzdávania ocenení. Slávnosť bola koncipovaná tak, aby v nej bola adekvátnym spôsobom zdôraznená kultúrna, jazyková, rôznorodosť Európy – v programe odzneli zdravice v 9 jazykoch súťažiacich obcí, porotcovia čítali svoje hodnotenia a ocenenia tak isto v jazyku tej – ktorej dediny. Okrem toho v rámci bohatého programu slávnostné prejavy politikov (podpredseda ARGE Ryszard Wilczynski, spolkový minister životného prostredia Rakúska Niki Berlakovich, predseda krajinskej vlády Vorarlberg Markus Wallner, zástupca Európskej únie Peter Kaltenegger, predseda medzinárodnej jury Charles Konnen, zástupca sponzora Raiffeisenbank Johannes Ortner), boli predstavené všetky obce a postupne im boli odovzdané ocenenia. Program spestrili svojim vystúpením obyvatelia hostiteľského Langeneggu, ale aj aktuálneho víťaza – švajčiarskej dedinky Vlas, ktorá bude hostiť takéto podujatie o dva roky.

Po skončení slávnosti sa autobusový konvoj vrátil do Langeneggu, kde sa začali medzinárodné trhy pod názvom „Zažiť Európu“ – každá súťažiaca dedinka sem priviezla na popozeranie, či ochutnanie to najlepšie, čo doma má. Oravská Lesná ponúkala svoje korbáčiky, škvarkové pagáče, čučoriedkový koláč, piekla voňavé oblátky.

Sobota patrila exkurziám do blízkeho okolia (syrová pivnica, ženské múzeum, výroba tradičných odevov, drevená architektúra), či prechádzke po dedinke Langenegg a predstaveniu jej energetického konceptu. Celé podujatie bolo ukončené spoločným Tancom stretnutia. Ďalší ročník tejto európskej súťaže bude vyhlásený v máji roku 2013.

Oravská Lesná zanechala v Európe nezmazateľný dojem a všetkých očarila svojou neutíchajúcou energiou, srdečnosťou, spontánnosťou a radosťou zo života, aká sa bežne vo vyspelej Európe nevidí. 

 

Fotogaléria zo slávnosti: