Vyhlásenie výsledkov Súťaže Dedina roka 2009

           Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Dedina roka 2009 sa konalo vo víťaznej obci Dobrá Niva, v prvý novembrový štvrtok roku 2009. Milej slávnosti sa zúčastnilo .... pozvaných hostí z celého Slovenska a .... domácich z radov hostiteľov. Celý program moderoval Július Sarvaš, ktorý oficiálne výsledky šarmantne dopĺňal vhodne zvolenými poetickými vsuvkami.  

            Ocenenia obciam odovzdávali zástupcovia vyhlasovateľov a partnerov súťaže – Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Titul Dedina roka 2009 Dobrej Nive odovzdal a srdečne k víťazstvu zablahoželal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Zdôraznil, že súťaž Dedina roka je veľmi prospešná a podporovať by ju malo nielen Ministerstvo životného prostredia SR, ale aj ďalšie rezorty. Slová pochvaly zneli aj z úst ďalších zúčastnených – predsedu Združenia miest a obcí Slovenka Michala Sýkoru, predsedu Spolku pre obnovu dediny Františka Ďurčenku, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Murgaša, námestníka ministra pre miestny rozvoj ČR Jiří Vačkářa, predsedu Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavalu, predsedníčky Vidieckeho parlamentu na Slovensku Márii Behanovskej, či podpredsedu Matice slovenskej Igora Kovačoviča. Starosta obce Liptovská Teplička Jozef Mezovský odovzdal víťaznej obci pomyselnú štafetu Dediny roka a zaprial veľa úspechov pri reprezentovaní Slovenska v európskej súťaži o Európsku cena obnovy dediny.

            Odovzdávanie ocenení bolo obohatené kultúrnym vystúpením FS Dobrona, detí z miestnej materskej školy a žiakov súkromnej umeleckej školy PINK HARMONY. Po oficiálnej časti slávnostného odovzdávania ocenení sa Dobronivčania prejavili ako perfektní hostitelia, pričom sa stoly prehýbali pod všakovakými dobrotami miestnej kuchyne.

Fotogaléria z vyhlásenia výsledkov súťaže: