Seminár "Prínos Súťaže Dedina roka pre rozvoj cestovného ruchu"

Posledná aktualizácia: 6. júla 2010

Miesto a termín konania: INCHEBA Bratislava, január 2010

O úspechoch niektorých ocenených obcí Súťaže Dedina roka, a to nielen v oblasti cestovného ruchu, referovali ich starostovia a zástupcovia na seminári „Prínos súťaže Dedina roka pre rozvoj cestovného ruchu“. Seminár usporiadala Slovenská agentúra životného prostredia a Združenie miest a obcí Slovenska v januári 2010 ako odborné podujatie v rámci veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave. Slovenský veľtrh cestovného ruchu patrí medzi najprestížnejšie podujatia v Európe. 16. ročník mal hlavnú myšlienku „KVALITA“

Na úvod seminára odznel príspevok Ing. arch. Anny Kršákovej o histórii a priebehu Súťaže Dedina roka aj vo väzbe na európsku súťaž. Nasledovali prezentácie vybraných víťazných a ocenených obcí z jednotlivých ročníkov - Hrušov (víťazná obec 2003), Vlachovo (víťazná obec 2005), ocenené obce Čierny Balog, Mošovce a napokon víťazná obec 2009 Dobrá Niva s pôsobivou prezentáciou predstavenou miestnymi obyvateľmi v krojoch. Účastníci seminára mali možnosť bližšie sa oboznámiť s predmetnou problematikou aj prostredníctvom výstavných panelov a priloženými propagačno-osvetovými materiálmi.

  «Pozvánka a program seminára»

 

Fotogaléria zo seminára: