Seminár "Vidiek - trvalý zdroj energie"

Posledná aktualizácia: 31. marca 2010

V rámci 31. ročníka veľtrhu stavebníctva CONECO a 20. ročníka veľtrhu využitia energie RACIOENERGIA  usporiadala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska seminár, ktorý bol súčasťou odborných programov veľtrhu.

Seminár sa uskutočnil dňa 24. 3. 2010 v kongresovej sále INCHEBA EXPO Bratislava. Mottom tohoročného veľtrhu bola „Energia nad zlato“ a seminár sa zaoberal témou Vidiek - trvalý zdroj energie v doslovnom, ale aj v prenesenom význame slova.  

Peter Jančura, SAŽP, FEE TU Zvolen

V prvých blokoch seminára  odzneli postrehy odborníkov, ktorí sa zaoberajú tvorbou a ochranou vidieckej krajiny a sídla. Pri využívaní technických vymožeností, ktoré ponúka dnešná doba, často zabúdame na úsporné riešenia, ktoré naši predkovia prirodzene používali, žijúc v symbióze a harmónii s krajinou a prírodou. Tvorba sídelného prostredia a obydlia v minulosti vychádzala z miestnych zdrojov a materiálov a prírodných zákonitostí.

Využitiu obnoviteľných zdrojov energie a zužitkovaniu prírodných materiálov na vidieku bol venovaný posledný blok „Živá energia vidieka“. V závere nasledovalo zamyslenie sa, či dokážeme zdedenú múdrosť našich predkov pochopiť, využiť a zúročiť vo svete plnom nových materiálov, technológií, tvarov, ale aj cudzích vplyvov, vzorov a často aj nevkusu.

V diskusii boli položené  otázky a hľadali sa odpovede na tému ako ďalej rozvíjať kultúrno-historický obraz vidieka vychádzajúceho z tradícií a miestnej identity.

Seminára sa zúčastnili architekti, krajinári, ochranári, urbanisti, projektanti, výrobcovia a dodávatelia stavebných materiálov a technológií, starostovia a predstavitelia samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, pedagógovia a študenti.

ZOZNAM PRÍSPEVKOV, KTORÉ NA SEMINÁRI ODZNELI:

  I. Pamäť krajiny a ľudí

 • Symboly v krajine a zanikajúce hodnoty - Peter Jančura, SAŽP, FEE TU Zvolen
 • Hlina, kameň a drevo v ľudovom staviteľstve - Miroslav Dužík, Trenčín
 • II. Tradícia inšpiráciou

 • Architektúra je odkaz kultúrnej úrovne doby - Igor Krpelán, IK-PROJEKT, SPOD
 • Chápanie hodnôt, ktoré sme zdedili - Anna Kršáková, SAŽP Banská Bystrica
 • III. Súlad starého s novým

 • Drevo a novodobé tendencie v architektúre a konštrukciách - Ivan Hojsík, DOMOD Bratislava, SPOD
 • Verejné priestranstvá – obnova či pomešťovanie - Michal Šarafín, FA STU Bratislava, SPOD
 • IV. Živá energia vidieka

 • Potenciál obnoviteľných zdrojov energie z pohľadu architekta - Ján Ilkovič, FA STU Bratislava
 • Kameň a slama v dedinke Hrušov - Pavel Bendík, Boris Hochel, obec Hrušov
 • Voda v službe obce Necpaly - Peter Majko, obec Necpaly
 • Energia z biomasy v Hontianskych Moravciach - Rudolf Gabryš, obec Hontianske Moravce
 • Energeticky pasívny dom - Bjørn Kierulf, Inštitút pre energeticky pasívne domy

  «Záverečné vyhlásenie účastníkov seminára»

 

Fotogaléria zo seminára: