Pracovno-vzdelávacie semináre k zúčtovaniu dotácie z Programu obnovy dediny 2010

Posledná aktualizácia: 22. júla 2010

„Ak nechceme, aby slovenský vidiek zostal na chvoste Európy, je potrebné nielen v prospech Programu obnovy dediny vyčleniť zo štátu rádovo vyšší objem finančných prostriedkov ako doteraz, ale zamyslieť sa aj nad potrebou „tesnejšieho“ ľudského kontaktu medzi štátnymi úradníkmi a zástupcami vidieckych samospráv.“

Toto bolo nosnou myšlienkou sekretariátu POD pri rozhodnutí zorganizovať pracovné stretnutia priamo v 5 regiónoch Slovenska (Bratislave, Banskej Bystrici, Regetovke, Tušiciach a Žiline). Pozvanými účastníkmi boli prijímatelia podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z POD v roku 2010.

Program pracovných stretnutí pozostával z dvoch blokov:

  • Odborné prednášky o uplatňovaní princípov a kritérií POD a usmernenie k zúčtovaniu dotácie
  • Kontrola dokladov a podpísanie zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2010

V rámci odborných prednášok odznel štatistický prehľad aktuálneho ročníka POD a príspevky týkajúce sa uplatňovania princípov a kritérií Programu obnovy dediny: „Dedina je obrovský priestor pre tvorivú prácu“, „Chyby a odporúčania v projektoch“ a „Usmernenie k zúčtovaniu dotácie“. Predstavená bola aj nová internetová stránka «www.obnovadediny.sk».

Výsledkom stretnutí bolo odborné vyškolenie 213 starostov a pracovníkov obecných úradov o spôsobe realizovania a zúčtovania dotácie z POD v roku 2010. Ukončeniu každého pracovného stretnutia predchádzala diskusia a na záver sa uskutočnilo samotné podpisovanie zmlúv o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2010.

 

Fotogaléria zo seminárov: