Krajinárska exkurzia - interný vzdelávací seminár

Posledná aktualizácia: 14. januára 2011

Miesto a termín konania: severné a východné Slovensko, 7.-8. októbra 2010

V rámci plnenia úlohy implementácie Európskeho dohovoru o krajine sa v mesiaci október 2010 konal interný vzdelávací seminár pre odborných pracovníkov Centra starostlivosti o vidiecke životné prostredie SAŽP v Banskej Bystrici. Seminár bol zameraný na prezentáciu príkladných a inovatívnych realizácií krajinárskych projektov a začlenenie historických objektov v krajine v oblasti severného a východného Slovenska.

Celkovo sme navštívili osem lokalít: Horný Hričov, Necpaly, Ludrová, Košice, Košické lesy, Štítnik, Brdárka a Muránska Zdychava.

Vzdelávací seminár bol veľkým prínosom pre zvýšenie odbornej úrovne pracovníkov centra v oblasti tvorby a ochrany krajiny, poznania kultúrnych a historických fenoménov, využívania prírodných zdrojov a energií, analýzy menej známych a odľahlých, no krajinársky zaujímavých a hodnotných častí Slovenska.

  «Správa o priebehu exkurzie»

 

Fotogaléria z exkurzie: