Študijná cesta - máj 2008 - Modrá, Česká republika

Posledná aktualizácia: 7. júla 2010

V dňoch 21.–23. mája 2008 sa uskutočnila študijná cesta a slovensko-český seminár na tému „Obnova dediny a starostlivosť o vidiecku krajinu“.

Účastníci študijnej cesty

Seminár bol zameraný hlavne na praktické príklady a ukážku realizovaných projektov na vidieku určeného starostom obcí, členom samospráv a pracovníkom verejnej správy. V besedách mali možnosť si neformálne pohovoriť o vzájomných problémoch a ich riešení, porovnať úroveň legislatívy a podpory zo strany štátu. Prínosom odborných prednášok boli možnosti inšpirácie konkrétnymi riešeniami vzniknutých problémov.

Akcia bola podporená z projektu Environmentálneho fondu a organizačne ju zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Školou vesnice Modrá. Študijnej cesty sa zúčastnilo 31 účastníkov.

  «Pozvánka a program študijnej cesty»

  «Správa o priebehu študijnej cesty»

  «Vyhodnotenie dotazníka zo študijnej cesty»

 

Fotogaléria zo študijnej cesty: