Študijná cesta - jún 2008 - Modrá, Česká republika

Posledná aktualizácia: 21. júla 2010

V dňoch 4.-6. júna 2008 sa uskutočnil slovensko-český seminár „Starostlivosť o vidiecku krajinu“.

Tento seminár bol zameraný hlavne na predstavenie a ukázanie realizovaných projektov na vidieku určeného starostom obcí, členom samospráv a pracovníkom verejnej správy. Seminár bol podporený z projektu Environmentálneho fondu - Programu obnovy dediny pre Mikroregión Horehron, odborne ho zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Školou vesnice Modrá. Seminára sa zúčastnilo 35 účastníkov, z toho 4 účastníci SAŽP Banská Bystrica a zvyšok zástupcovia MR Horehron - obce Bacúch, Braväcovo, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom.

  «Pozvánka a program študijnej cesty»

  «Správa o priebehu študijnej cesty»

  «Vyhodnotenie dotazníka zo študijnej cesty»

 

Fotogaléria zo študijnej cesty: