Študijná cesta - september 2010 - Hostětín, Česká republika

Posledná aktualizácia: 24. septembra 2010

„Lepšie jedenkrát vidieť, ako dva razy počuť.“

Prehliadka obce Hostětín

Práve v tomto duchu prebiehala ďalšia študijná cesta pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá sa konala 20. septembra 2010 v malebnej obci Hostětín na Morave. Exkurzia bola usporiadaná v úzkej spolupráci s «Centrom VERONICA Hostětín», ktoré v tejto oblasti už 10 rokov realizuje myšlienky ekologického spôsobu života a udržateľného rozvoja obce, čím originálnym a inšpiratívnym spôsobom podporuje turistický ruch.

V priebehu exkurzie mali účastníci možnosť spoznať viaceré úspešne realizované projekty, zamerané nie len na úsporu energií, ale hlavne na využívanie domácich zdrojov v duchu rovnováhy ekologickej, sociálnej a ekonomickej stránky rozvoja obce.

  «Správa o priebehu študijnej cesty»

 

Fotogaléria zo študijnej cesty: