Výstava Agrokomplex 2015

Posledná aktualizácia: 24. mája 2016

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre v pavilóne M1 predstavila so Súťažou Dedina roka a Cenou SR za krajinu s cieľom priblížiť verejnosti činnosť SAŽP v oblasti starostlivosti o krajinu a vidiecke prostredie.

V dňoch 20. – 23. augusta 2015 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutočnil 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015, kde mohli návštevníci nájsť v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) tiež stánok SAŽP. Cieľom expozície bolo prezentovať prácu Národnej siete rozvoja vidieka SR, implementáciu prístupu Leader na Slovensku, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, regionálne produkty, spoluprácu, ako aj tradície, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka.

Súčasťou prezentácie SAŽP bolo oboznámenie so súťažou Dedina Roka a Cenou SR za krajinu, možnosti zapojenia sa do projektov a aktuálnych informáciách. Návštevníci si v rámci prezentačného stánku SAŽP mohli pozrieť výstavu Ceny SR za krajinu prezentujúcu základné informácie o udelení Ceny a predstavenie všetkých laureátov Ceny SR za krajinu, výstavu plagátov zobrazujúcich typy krajiny regiónov, inšpiračné príklady pre premeny vidieckeho prostredia v rámci Programu obnovy dediny a výstavu prezentujúcu informácie o aktuálnom ročníku súťaže Dedina roka 2015 so zoznamom prihlásených obcí do súťaže.

Hostia stánku mali záujem najmä o informácie ohľadom víťaza aktuálneho ročníka Dediny roka, kde sa môžu zapojiť do internetového hlasovania, zaujímali sa o kritériá pre jednotlivé kategórie v rámci súťaže a oblasti podpory nového ročníka programu obnovy dediny. V rámci prezentácie Ceny SR za krajinu ich zaujal najmä súčasný laureát Ceny – Liptovská Teplička svojou zachovanou krajinou a kto môže nominovať zaujímavý projekt z pohľadu významu Európskeho dohovoru o krajine. Pre detských návštevníkov bola možnosť vyjadriť svoj vzťah ku krajine, resp. vidieku prostredníctvom kresieb, ktoré sa následne stali súčasťou výstavného stánku SAŽP.

Cena SR za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Cena SR je udeľovaná v dvojročnom cykle, národný laureát je nominovaný na Cenu Rady Európy za krajinu ako jediný reprezentant SR.
Viac informácií na: www.cenazakrajinu.sk

Fotogaléria z podujatia: