Prezentácia súťaže Dedina roka na folklórnych slávnostiach v Heľpe a v Detve 

Posledná aktualizácia: 13. júla 2012

Počas dvoch tohoročných letných víkendov Slovenská agentúra životného prostredia, v spolupráci s organizátormi folklórnych festivalov - Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe a Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, prezentovala súťaž Dedina roka.

47. ročník Horehronských dní spevu a tanca sa konal 22. - 24. júna 2012 v Heľpe a navštívili ho tisícky priaznivcov folklóru. Počas troch festivalových dní mohli diváci v Heľpe vidieť celkom 10 scénických programov, v ktorých sa predstavilo takmer 1400 účinkujúcich. Okrem programov na amfiteátri boli pre divákov pripravené i sprievodné podujatia – tradičný jarmok na námestí obce, výstavy, kúdeľná izba, ukážky remeselných prác, domáca kuchyňa, vystúpenia tanečníkov, spevákov a muzikantov z mnohých kútov Slovenska a krajanského súboru Erdevíka v Srbsku. V rámci tohto podujatia Slovenská agentúra životného prostredia inštalovala v budove miestnej základnej umeleckej školy panelovú výstavu prezentujúcu prierez šiestym ročníkom súťaže Dedina roka a predstavila tak obce ocenené v národnej súťaži v roku 2011. Prezentácia výsledkov súťaže Dedina roka 2011 sa stretla s veľkým záujmom detských i dospelých návštevníkov. Osobitú pozornosť venovali prezentácii výsledkov obyvatelia obce Heľpa, ktorá v roku 2011 získala v súťaži Dedina roka titul Dedina ako klenotnica.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa uskutočňujú tradične už 47 rokov, a to druhý júlový týždeň. Od svojho vzniku patria k najvýznamnejším festivalom tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. V tomto roku sa Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve konali v dňoch od 6. júla do 8. júla 2012. V týchto dňoch bolo nie len v detvianskom amfiteátri, ale aj na rôznych miestach v Detve, uvedených 11 scénických a 25 sprievodných podujatí a výstav. V programoch účinkovalo spolu viac ako 1300 účinkujúcich zo Slovenska a z deviatich krajín Európy a Ameriky.

Rovnako ako na folklórnom festivale v Heľpe, i v Detve ponúkla Slovenská agentúra životného prostredia návštevníkom výstavu predstavujúcu obce ocenené v súťaži Dedina roka 2011. Výstava bola inštalovaná v Kultúrnom stredisku pri kostole. Okrem uvedenej výstavy sa Slovenská agentúra životného prostredia už druhý rok zapojila do organizovania podujatia Vojdite do dediny. V rámci tohto podujatia sa obec Sebechleby, mesto Hriňová a obce úspešné v súťaži Dedina roka – Prenčov, Heľpa a Liptovské Sliače predstavili ukážkami zo života a remesiel a ponúkli návštevníkom štylizovanej dediny špeciality svojej tradičnej kuchyne, napr. Sebechleby sebechlebské materáky a čepčenie a obliekanie návštevníkov do kroja, Prenčov slané krumpľovníky a pletenie husacích pierok na mastenie plechov a koláčov, Heľpa horehronské guľky a výrobu drevených úžitkových nástrojov a náradí, Liptovské Sliače sliačanskú kapustu a pletenie z papiera a Hriňová pacále a vyšívanie krivou ihlou. V stánku Slovenskej agentúry životného prostredia poskytovali jej pracovníci informácie týkajúce sa súťaže Dedina roka. Tiež organizovali aktivitu Nakresli svoju dedinu určenú pre detských návštevníkov, ktorí mali nakresliť takú dedinu, ktorá by bola v ich ponímaní dedinou roka. Podujatie Vojdite do dediny bolo pre návštevníkov festivalu pripravené v areáli amfiteátra – na rínku. Podujatie sa tešilo vysokej návštevnosti. Jedným zo vzácnych návštevníkov bol aj prezident Slovenskej republiky – pán Ivan Gašparovič, ktorý si rovnako ako ostatní návštevníci užíval spontánnosť, pohostinnosť a priateľskú atmosféru podujatia Vojdite do dediny.

Fotogaléria z podujatia: