Dni vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 10. januára 2011

Dňa 8. decembra 2010 sa uskutočnil už  9. ročník  „Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky“. Podujatie sa konalo na Západnej terase Bratislavského hradu a v tomto roku sa nieslo pod mottom: „Šanca pre vidiek - vidiek je šanca“.

Pravidelne ho organizuje OZ Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci  s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, s pomocou  Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež pravidelne ho obsadzuje SAŽP Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie prezentáciou svojich aktivít v prospech obnovy dediny a rozvoja vidieka. Cieľom týchto podujatí je dialóg  so zákonodarcami o potrebách, problémoch slovenského vidieka a možnostiach ich riešenia.

Tentoraz bol predstavený región Turiec so svojimi aktivitami, kultúrny program s folklórnym súborom LYSEC z Belej–Dulíc a prezentácia ľudových umelcov spojená  s ochutnávkou regionálnych špecialít. Program poskytol prehľad výsledkov  všetkých ročníkov súťaže Vidiecka žena roka.

Cieľom našej účasti na tomto podujatí bolo predstaviť a propagovať činnosť našej organizácie, konkrétne úspešné projekty: národnú súťaž Dedina roka (5 doterajších ročníkov s dôrazom na reprezentáciu víťaznej slovenskej dediny v európskej súťaži v roku 2010), ako aj novú súťaž Cena za krajinu SR. Hlavným cieľom týchto stretnutí je zaktivizovať záujem politikov o výsledky realizované v rámci Programu obnovy dediny s motiváciou vyčleniť zo štátu rádovo vyšší objem finančných prostriedkov pre tento program. Snahou je šíriť úspechy slovenského vidieka na domácej aj zahraničnej scéne, poukázať na hodnoty vidieckej kultúry a krajiny. Zároveň inšpirovať obce k zmeraniu si síl v novom, 6. ročníku súťaže, ktorý bude vyhlásený začiatkom roka 2011.

Fotogaléria z podujatia: