Dni vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 1. júla 2011

Dňa 29. júna 2011 sa uskutočnil už  10. ročník  „Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky“ spojeného s Dňom regiónu Orava. Podujatie sa konalo priamo na pôde Národnej rady SR a  nieslo sa pod mottom: „Najväčším umením je byť človekom“.

Cieľom tohto podujatia je dialóg s poslancami NR SR o potrebách, problémoch slovenského vidieka a možnostiach ich riešenia. Pravidelne ho organizuje OZ Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, s pomocou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a pravidelne sa na ňom zúčastňuje aj SAŽP Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania prezentáciou svojich aktivít v prospech obnovy dediny a rozvoja vidieka.

Hlavným cieľom účasti SAŽP na tomto podujatí bolo odštartovanie nového ročníka súťaže Dedina roka 2011. Okrem získania základných dokumentov týkajúcich sa vyhlásenia aktuálneho ročníka súťaže (tlačová správa, pravidlá súťaže, prihláška, propagačné bannery a iné materiály) sa mohli účastníci podujatia oboznámiť s výsledkami uplynulých piatich ročníkov súťaže, ako aj základným tézami Programu obnovy dediny, ktorý beží na Slovensku od roku 1998.

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia ľudových umelcov z regiónu Oravy spojená  s ochutnávkou regionálnych špecialít.

Fotogaléria z podujatia: