Súťaž o "Najkrajší chotár roka 2010"

Posledná aktualizácia: 18. októbra 2010

„Podporujeme a prezentujeme poľnohospodárske subjekty aktívne v oblasti udržiavania a tvorby kultúrnej krajiny slovenského vidieka, zachovania jej rázu v podmienkach súčasného spôsobu hospodárenia poľnohospodárskych subjektov s dopadom na trvalú udržateľnosť vidieckeho osídlenia.“

 

Vyhlasovatelia súťaže: Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou

Organizačný garant súťaže: Agentúra pre rozvoj vidieka

Súťaž o "Najkrajší chotár roka" je zameraná na podporu a propagáciu prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom území Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Chotár je pre podmienky súťaže definovaný ako priestorová časť územia, na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu. Súťažiace subjekty hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborníkov v danej oblasti, medzi ktorými je aj Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Výsledky 10. ročníka súťaže o "Najkrajší chotár roka"

V roku 2010 prebehol už 10. ročník súťaže, v ktorom odborná komisia na základe hodnotiacich kritérií určila nasledovné poradie súťažiacich:

  • 1. miesto: Klára Kissová - SHR, Želiezovce
  • 2. miesto: Agromix Sedliská
  • 3. miesto: Poľnohospodárske družstvo Važec

 

  Hodnotiace kritériá a výsledky súťaže 2007-2010

 

Fotogaléria víťazných chotárov:

Foto: Lucia Vačoková, SAŽP