Súťaž o "Najkrajší chotár roka 2015"

Posledná aktualizácia: 30. júna 2016

V lete sa uskutočnil jubilejný 15. ročník súťaže o najkrajší chotár, ktorej hlavným cieľom je podpora a prezentácia poľnohospodárskych subjektov, ktoré sa aktívne zapájajú do tvorby kultúrnej krajiny slovenského vidieka.

Do tohtoročnej súťaže – rozdelenej do dvoch kategórií  podľa výmery na podniky s veľkosťou do 500 ha (malé farmy) a podniky nad 500 ha (veľké farmy) – sa prihlásilo 12 poľnohospodárskych podnikov z rôznych kútov SR. Okrem SAŽP tvorili hodnotiacu komisiu aj zástupcovia Agroinštitútu Nitra, š. p., Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Vidieckeho parlamentu na Slovensku a Klubu poľnohospodárskych novinárov. Pri hodnotení sa sledovali najmä poľnohospodárske postupy s priaznivým dosahom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny, aktivity zamerané na podporu biodiverzity, kvalitu vody, pôdy a zmiernenie dopadov klimatických zmien. Pozornosti poroty neuniklo ani využívanie krajinotvorných prvkov či protieróznych opatrení na poliach hodnoteného chotára (vetrolamy, remízky), výskyt inváznych druhov rastlín v porastoch, používanie chemických postrekov a ich skladovanie, diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj spolupráca s inými subjektmi v rámci rozvoja vidieka. Medzi malými farmami súťaž vyhrala Karpatská Perla, s. r. o., Šenkvice, pred poľnohospodárskymi subjektmi Terra Parna, Suchá nad Parnou a AGROMIX VOS, spol. s r. o., Sedliská. Spomedzi veľkých fariem bolo najúspešnejšie Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice pred Poľnohospodárskym podielnickym družstvom Liptovská Teplička, tretia skončila SEMA HŠ, spol. s r. o., Sládkovičovo.

Fotogaléria z podujatia: