Stretnutie hodnotiteľov Vesnice roku 2010

Posledná aktualizácia: 8. júla 2010

„Vzácnym darom od priateľov je ich skúsenosť.“

Pri organizovaní Súťaže Dedina roka sú pre nás cenné skúsenosti našich západných susedov, ktorí toho roku otvárajú už 16. ročník súťaže Vesnice roka.

Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu českých hodnotiteľov, ktorí každoročne  prevetrajú až niekoľko desiatok obcí uchádzajúcich sa o titul „Vesnice roka“ sme usúdili, že sú to tí praví ľudia, od ktorých môžeme získať cenné informácie a preto bude rozumné prijať pozvanie Školy vesnice v Modrej a Spolku pro obnovu venkova ČR a zúčastniť sa v dňoch 4. - 5. marca 2010 na ich stretnutí: „Výměna zkušeností hodnotitelů krajských komisí, prezentace kritérií a hodnocení v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova“.

Ďalším argumentom bola snaha šíriť úspechy slovenského vidieka za hranicami a popýšiť sa výsledkami víťazov Súťaže Dedina roka v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.  Zámerom bolo predstaviť i naše nové želiezko v ohni, postupujúce do tejto súťaže v roku 2010 a  porovnať praktiky v oblasti realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku a v Čechách.

  «Pozvánka a program seminára»

  «Správa o priebehu seminára»

 

Fotogaléria zo stretnutia: