Sympózium v Dolnom Rakúsku 2010

Posledná aktualizácia: 21. júla 2010

Jubilejné sympózium pri príležitosti 25 rokov obnovy dediny v Dolnom Rakúsku na zaujímavú tému „Sociálno-spoločenské spolunažívanie v obnove dediny“ sa uskutočnilo 30. apríla 2010 v dolnorakúskom Stift Göttweig, v komplexe bývalého benediktínskeho kláštora, v súčasnosti zapísaného do Svetového kultúrneho dedičstva. Sympózia sa zúčastnilo cez 200 účastníkov z rôznych miest Rakúska, ale aj zahraničia (Taliansko, Česká republika, Slovensko).

Účastníci sympózia

Téma sympózia – zaoberať sa  spoločenskými, ale aj  psycholo-gickými príčinami angažovania sa jednotlivca, resp. pripravenosti byť solidárny pre blaho celku (v tomto prípade komunity - dediny) – je na naše pomery pomerne nezvyčajná, ale určite je potrebné začať o nej hovoriť aj u nás. Vo vidieckom priestore zohráva angažovanosť jednotlivca veľmi dôležitú úlohu v udržiavaní aktívneho dedinského života.

 

  «Program a niekoľko myšlienok zo sympózia»

 

Fotogaléria zo sympózia: